Undervisning

I Globale Gymnasier ser vi udviklingen på verdensplan som anledning til at skærpe globale kompetencers tilstedeværelse i hverdagens undervisning.

Vi sætter os for at være ambitiøse frontløbere i løsningen af denne opgave gennem et stærkt netværk for faglige diskussioner af globalisering som uddannelsestematik, gennem udviklingen og idégenerering af undervisningsmateriale.

 

Som netværk besidder vi et stort potentiale for gensidig inspiration og videndeling, der kan omsættes enkeltfagligt såvel som tværfagligt, og med dannelsesaspektet for øje.

FNS VERDENSMÅL

Undervisningsforløb

Scroll to Top