Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

 Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                               

Formål:
Formålet med forløbet er at opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer og inddrage aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi. Modulerne kan fungere som optakt til et energiforløb eller som afslutning/afrunding/perspektivering af emnet. 

Kernestof og centrale begreber:
– Beskrivelse af energi og energiomsætning
– Effekt
– Bæredygtig energi
– Nyttevirkning
– Perspektivering af emnet energi
– Motivation for at interessere sig for emnet energi 

C- og B-niveau: 
– Introducere basale begreber nødvendigt for en overordnet forståelse af forløbet.
– Opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer.
– Inddrage forskellige aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi.
– (Træne samarbejde og projektarbejde i en sociokulturel kontekst.)
– Skabe en helhedsforståelse for energiforbruget, ved at udføre tværfaglig perspektiveringer til de involverede fagdiscipliner.
– Anvende begreber på tværfaglige problemstillinger; heriblandt samfundsfaglige, historiske, biologiske (o.lign.) perspektiver.
– Lærer at kommunikere naturvidenskabelig viden til individer med en anderledes baggrund.

Globale kompetencer 
– Global faglighed.
– Skabe opmærksomhed omkring globale problemstillinger.
– Inddrage materiale/data fra andre kulturer.
– Formidle fysik i en global kontekst.
– Horisont.
– Bryde eventuelle stereotypiske forestillinger.
– Belyse forskellige kulturelle normer.

Materialer:

Links:
Danmarks energistrømme: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/flow2017-.pdf
Gapminder: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?row=2&activeHouse=7 
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?countries=Brazil
Sektion om Energi/miljø:
https://www.leksikon.org/art.php?n=2897&t=257
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Foedevarer/Indsatser/Klima/Folder_baearedygtig-energi-landbruget.pdf

FNs verdensmål
DR nyheder om Brasiliens forbrug af ethanol som energikilde:
http://www.geotema.dk/data/sammenlign
https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/brasilien-er-olympisk-mester-i-groen-energi
https://www.ft.dk/samling/20061/almdel/epu/bilag/182/362151.pdf
http://www.exactinvest.dk/media/2457/brasilien_-_et_spisekammer_og_en_energikilde.pdf

Data:
https://www.iea.org/countries/Brazil/
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/markedsrapporter-aktuelle/Brasilien
https://www.lifegate.com/people/lifestyle/facts-and-figures-energy-in-brazil-explained
http://www.geotema.dk/data/sammenlign

Opgaver

Opgave 1: 
Lav et overslag over det totale energiforbrug i Brasilien og Danmark 

Opgave 2: 
På baggrund af det årlige energiforbrug pr. indbygger, find da den tilsvarende effekt for en brasilianer og dansker.

Opgave 3:
Se fordelingen af energikilder i cirkeldiagrammet. Angiv, hvor mange procent af forbruget, der er fra CO2 neutrale kilder.

Opgave 4:
Besøg Dollar Street på Gapminder.org. Hvordan adskiller de forskellige hjem i Brasilien sig fra et hjem i Danmark. Fokuser på hvad der bruges energi til. 
Gapminder: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?countries=Brazil

Opgave 5:
Hvad mener du kunne være en bæredygtig energikilde for Brasilien i fremtiden? 
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/brazil.aspx https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/brasilien-er-olympisk-mester-i-groen-energi
https://www.bp.com/en_br/brazil/o-que-fazemos/biocombustiveis/etanol-da-cana-de-acucar.html

OM GLOBALE GYMNASIER

Scroll to Top