CAMPS 2017

Hvad er det gode liv i en globaliseret verden?

Med dette spørgsmål for øje samles vores elever på Ungdommens Folkemøde i Søndermarken for at debattere det gode liv set ud fra forskellige perspektiver.

Basecamp ligger på Københavns Åbne Gymnasium, hvor eleverne indbyrdes udveksler erfaringer fra de work shops, de deltager i under Ungdommens Folkemøde. Globale Gymnasiers elever deltager i følgende work shops:

USA’s Ambassade i Danmark – Fake og farligt: Når falske nyheder ændrer virkeligheden

Landbrug of Fødevarer – Herfra grisens verden går: Bacon og brexit i samme rum

Folkekirken – Demokrati og religion: Er det uforeneligt?

Europa-Parlamentet i Danmark og Europabevægelsen – Del og hersk: Dilemmaspil om deleøkonomi

Amnesty International Danmark – Hvorfor er du vigtig i kampen for retfærdighed?

FN Byen – Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid for mennesker og vores planet?

Ateistisk Selskab – Hvordan indretter vi et sekulært samfund?

De reflektioner og den viden, som eleverne henter, resulterer i indlæg til Globale Gymnasiers blog  Live fra Globale Gymnasier. Afslutningsvis vil nogle af eleverne holde oplæg på deres respektive gymnasier, og forhåbentlig ad denne vej foranledige til at endnu flere gør sig denne overvejelse: Hvad er det gode liv i en globaliseret verden?

Scroll to Top