I sproget er jeg

Forløb om kulturmødet

Placering:

Tidligt i SR-forløbet (starten af de nye klasser – godt ryste-sammen-forløb)

Kompetencer:

 • global (sprog som udtryk for kultur og identitet)
 • innovation (produktion af produkt til en aftager/målgruppe – se projektopgaven)
 • karriere (kulturteori og kulturforståelse)

Globalt fokus:

 • kaosparathed og handling
 • interkulturel dannelse

 Globale kompetencer:

 • stimulere handlekraft og viljen til at gøre noget selv
 • træne samarbejde og projektarbejde
 • fokusere på kreativitet, åbenhed og nytænkning
 • facilitere ansigt til ansigt møder
 • forstå og respektere kulturelle normer og forskelle
 • øve god kommunikation med folk med en anden baggrund

Teori:

 • kulturteori (Geert Hofstede)
 • sociolingvistik: dialekt, etnolekter, kronolekt og sociolekter
 • analyse af lyrik (Yahya Hassan)
 • sætningsanalyse (Yahya Hassan)

Materiale:

 • Udgangspunkt i filmen ”I sproget er jeg” (globalisering og sprog) – 64 min.
 • Adichi: TED talk (The danger of a single story)
 • Yahya Hassan: “Yahya Hassan”
 • KUs hjemmeside om dialekter og etnolekter + sprogkort: dialekt.ku.dk/sprog
 • Mette Vedsgaard Kristensen: ”Wallah, det er fucked up det her” (artikel)

Øvelser:

 • hvor mange sprog taler vi i klassen?
 • lytte til dialekter og tale om fordomme
 • oversættelse af fædrelandssange (eleverne medbringer selv sange fra deres egen kultur)
 • dataindsamling: optage sprog (dialekt, kronolekt, etnolekter og sociolekter)

Projekt:

Kontakte sprogcenter og høre fra brugerne, hvad der er svært ved dansk sprog og/eller kultur – derefter laver eleverne mini-instruktionsvideoer/lydoptagelser

Skriftligt arbejde:

 • Analyse af “Commencement address at Wellesley College 2015” by Chimamanda Ngosi Adichi
 • Stilesættet om Danske sprog (HTX)

Eksamen:

Mulighed for både litterære og sproglige spørgsmål

Kontakt

Mette Haack /Aarhus Gymnasium

mh@aarhustech.dk

Scroll to Top