Elevcamps

Hvert år samles vore elever på tværs af gymnasierne for at skabe løsningsforslag til konkrete udfordringer igennem innovative og kreative arbejdsprocesser. Udfordringer, som tager afsæt i såvel globalt engagerede virksomheders og organisationers virkelighed, såvel som i samfundsmæssige reflektioner og begivenheder, hvor elevernes stemme kan spille en rolle.

Her på siden ser du, hvilke camps, Globale Gymnasier indtil videre har arrangeret.

Virksomheder som Rambøll og Bestseller samt organisationer som Action Aid, Kenya og Youth Academy, Finland, forelægger eleverne cases, som de i løbet af et døgn udvikler løsningsforslag til. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres bud for repræsentanter for firmaerne.

Samtidig med at eleverne lærer hinanden bedre at kende på tværs af gymnasierne, styrkes deres globale kompetencer indenfor faglighed, interkulturel dannelse, kaosparathed, handling og horisont. Her foldes kompetencerne ud.

CAMPS 2021

Global dyst

Tirsdag d. 6. april og frem til torsdag d. 8. april drog 28 globale elever til Kenya på et virtuelt ophold i Nairobis slum. Her skulle eleverne sammen med hinanden og fem unge, lokale kulturguides samarbejde om et fælles produkt, som skulle gøre andre danske gymnasieelever opmærksomme på den dagligdag, der findes for andre unge mennesker i verden.

Gennem samtaler, hjemmebesøg, dans og musik blev eleverne klogere på hvordan livet leves langt væk fra Danmark, hvor vilkårene er anderledes og klimaforandringerne tættere på.

De unge kenyanske kulturguides ledte også vores danske unge sammen med bonden og træplantningsaktivisten, Kisilu, som bor langt ude på landet og mange timers kørsel fra Nairobi. Kisilu har været inviteret til at tale om klimaforandringer, miljøkatastrofer og konsekvenserne for ham og millioner af andre på FNs klimatopmøde i Paris i 2015. Hvad er der sket i Kenya siden dengang?

Hvordan er det gået med Kisilu, hans familie og hans naboer? Det fik de danske elever mulighed for at spørge ham om.

Her er et udtræk af hvad eleverne sagde efter opholdet:

“Det var så fedt at snakke med kulturguiderne og høre om forholdene hos dem. Det var vildt nice at se Isacks hjem og høre om hans hverdag :)”.

“Jeg har lært at sætte pris på alle de ting vi har til rådighed i Danmark efter vi så vores kulturguides hjem og fik et indblik i deres hverdag. “.

Se et eksempel på et elevprodukt fra kenyaturen på instagram.

CAMPS 2019

Ambitiøse unge og afrikanske tekstiler

I efteråret var en flok elever fra Globale Gymnasier på camp om kulturmøder, afrikansk stof og kulturel appropriation. Campen startede med et oplæg af musiker og tøjdesigner; Karen Mukupa, der fortalte om afrikansk kultur med fokus på tekstiler. Karen Mukupa iscenesatte problematikken om grænsen mellem ”Cultural appropriation” og ”Cultural appreciation”, når der lånes og bruges noget fra andre kulturer. Herefter skulle eleverne, med udgangspunkt i Karen Mukupas oplæg, arbejde med deres medbragte møbel fra skolen og omskabe møblet med brug af afrikanske tekstiler. Da møblerne 24 timer senere skulle præsenteres for Karen Mukupa, var der mange forskellige budskaber i spil. Temaet omkring brobygning mellem kulturer var dog fælles for alle, og der er ingen tvivl om, at eleverne kunne tage hjem til deres egen skole med nogle flotte møbler, der leverede kulturel appreciation.

Unge underviser unge om bæredygtighed

Forårets camp er en bæreduygtighedscamp. De globale elever fra gymnasierne i netværket blev klogere på bæredygtighed, værdikæder og plastic gennem oplæg fra Dansk Initiativ for Etisk Handel og ved at arbejde med to cases fra Flying Tiger og Rema, som holdt spændende præsentationer.

Herefter var det elevernes tur til at planlægge, for de skal alle undervise lokale folkeskolelever i det stof, de selv lige har lært. De brugte hinanden som sparringspartnere gennem planlægningen, og fredag morgen fik de feedback af oplægsholderne fra Flying Tiger.

Undervisningen gik godt over hele linjen, og eleverne var stolte.

CAMPS 2018

Demokratisk arkitektur

I oktober afholdt Globale Gymnasier i samarbejde med Kondens Arkitekter en camp, hvor eleverne arbejdede med socialt entreprenørskab. Eleverne fandt samfundsmæssige problemstillinger i Aarhus og lavede byelementer, der forsøgte at løse problemstillingerne. Det resulterede i mange gode tanker om de problemer, Aarhus såvel som mange af verdens byer står overfor, flotte produkter og gode løsningsforslag.

Workshoppen er udviklet i samarbejde mellem Globale Gymnasier og Kondens Arkitekter med støtte fra Fonden for Entreprenørskab. Tegnestuen arbejder til dagligt med demokratisk arkitektur og byudvikling i udfordrede områder. i 1:1 format. Målsætningen er at skabe arkitektur, der giver lokale nabolag en stemme og italesætter en konkret udfordring igennem fællesskabet med andre.

Mucha mash-up

Skønvirke og psychedelica

I 2018 arbejder Globale Gymnasier sammen med Kunstmuseet Arken i Ishøj.

Campen vil mixe forskellige kulturudtryk til et nyt hele med inspiration fra bl.a. Alphonse Muchas.

Forårets Globale Camp har et æstetisk fokus. Vi tager udgangspunkt i Arkens udstilling af Alphonse Muchas skønvirke. Mucha lavede bl.a. teaterplakater for Sarah Bernard med naturen som inspiration til ornamentikken på sine plakater. Vi bliver i Muchas ånd: Eleverne skal skabe store plakater, som forholder sig til, hvordan man som menneske kan balancere bylivet i det senmoderne, altså naturen, det spirituelle, fantasien etc. De skal arbejde analogt med iscenesættelse vha. foto og ornamentik, som hentes fra elevernes eget univers, samplet fra hele verdens æstetik.

CAMPS 2017

Hvad er det gode liv i en globaliseret verden?

Med dette spørgsmål for øje samles vores elever på Ungdommens Folkemøde i Søndermarken for at debattere det gode liv set ud fra forskellige perspektiver.

Basecamp ligger på Københavns Åbne Gymnasium, hvor eleverne indbyrdes udveksler erfaringer fra de work shops, de deltager i under Ungdommens Folkemøde. Globale Gymnasiers elever deltager i følgende work shops:

USA’s Ambassade i Danmark – Fake og farligt: Når falske nyheder ændrer virkeligheden

Landbrug of Fødevarer – Herfra grisens verden går: Bacon og brexit i samme rum

Folkekirken – Demokrati og religion: Er det uforeneligt?

Europa-Parlamentet i Danmark og Europabevægelsen – Del og hersk: Dilemmaspil om deleøkonomi

Amnesty International Danmark – Hvorfor er du vigtig i kampen for retfærdighed?

FN Byen – Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid for mennesker og vores planet?

Ateistisk Selskab – Hvordan indretter vi et sekulært samfund?

De reflektioner og den viden, som eleverne henter, resulterer i indlæg til Globale Gymnasiers blog  Live fra Globale Gymnasier. Afslutningsvis vil nogle af eleverne holde oplæg på deres respektive gymnasier, og forhåbentlig ad denne vej foranledige til at endnu flere gør sig denne overvejelse: Hvad er det gode liv i en globaliseret verden?

CAMPS 2016

Global dyst – Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen
for virksomheders arbejde med at integrere sociale og
miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og
i deres interaktion med interessenterne.

Den 2.-3. november afholder Globale Gymnasier elevcamp
på Rosborg Gymnasium og HF i Vejle.

H&M, Bestseller, Rambøll og Røde Kors præsenterer
konkrete udfordringer, som de oplever i deres arbejde
med FN’s bæredygtighedsmål.

Elever arbejder på tværs af gymnasierne med at løse udfordringerne i løbet af camp’ens 24 timer suppleret med forskellige aktiviteter.
Camp’en afsluttes med præsentation af resultaterne for repræsentanter for virksomhederne.

Tak til H&M, Bestseller, Rambøll og Røde Kors.

 

Global dyst

Global Dyst er en konkurrence, hvor eleverne i hold, gerne på tværs af klasser og alderstrin, skal samarbejde om at komme med løsningsforslag til cases af global og lokal relevans. Disse cases bliver præsenteret af organisationer og virksomheder, som er aktive i en global kontekst.

Global dyst afholdes for første gang på Langkaer Gymnasium den 1. – 2. marts.

1: Virksomhed/organisation-cases:

IKEA
Eleverne udvikler et bæredygtigt produkt, som kan sælges i IKEA og laver en reklamefilm om produktet, som retter sig mod unge. I reklamefilmen skal det være klart, hvorfor det er interessant for unge at være bæredygtige forbrugere.

Verdens Bedste Nyheder
Eleverne udtænker et kampagne-koncept til de sociale medier (især facebook, men også gerne twitter og instagram), der fordrer debat om danskernes viden om udviklingslande hos følgerne. Gerne noget, der overrasker folk.

2 Mini cases:

Udover ovenstående burde der være ca 6 mini cases i dysten, som holdene kan bruge for at samle ekstrapoint. Det giver 5 point per gennemført case. De skal kunne gennmføres på relativt kort tid. Det kan fx være at tage et ‘globalt billede’, skrive en kort digt om globalitet, lave en instagram-video om FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling eller at tage en serie billeder af, hvordan skolen er global.

Tak til: Jonas Engberg, IKEA og Sophie Rytter, Verdens Bedste Nyheder

Scroll to Top