Gymnasier

Netværket består af gymnasieskoler spredt over hele Danmark. Gennem videndeling og gensidig inspiration styrker Globale Gymnasier skolernes arbejde med at gennemføre undervisning og øvrige aktiviteter med et globalt perspektiv. Globale Gymnasier udgører en ramme om fælles projekter for alle netværkets skoler og “klynge-projekter” for dele af netværkets skoler.

Netværket drives frem af en kombination af skolernes egne initiativer og de projekter, som vi samarbejder om på tværs af netværket. Alle skoler i netværket har skrevet ind i deres handleplan, hvordan skolen arbejder med globalt udsyn.

Organisering: Lokalt på gymnasierne udforskes og implementeres globale kompetencer på baggrund af den daglige undervisning båret frem af lærerkollegiet.

Dette sker i samspil med de øvrige dannende aktiviteter, der ligeledes udgøre et ben i gymnasieuddannelsen.
Typisk involverers elevgrupper, der på tværs af klasser og årgange gør en særlig indsats for globaliseringens tydelighed.

På skoleniveau arbejdes der med:

  • Skabe tydelighed omkring global bevidsthed som en væsentlig faktor i  udviklingen af faglighed og dannelse i gymnasiet.
  • Udvikle og gennemføre undervisningsforløb samt studierejser, der udvikler og understøtter globale kompetencer hos eleverne.
  • Indgå i partnerskaber med virksomheder, NGO’er og skoler i udlandet som led i at skabe virkelighedsnær undervisning.

Globale Gymnasier ledes af en styregruppe, der består af de deltagende gymnasiers rektorer. Styregruppen udpeger hvert 3. år 3 rektorer som sammen med 3 lærerrepræsentanter udgør netværkets koordinationsgruppe. Hensigten er at skabe bedst mulige vilkår for at vision og hverdagens praksis løbende afstemmes. Hermed understøttes de bedst mulige vilkår for at formålet med Globale Gymnasier realiseres så godt som muligt på skolerne.

Grenaa Gymnasium

Aarhus Gymnasium, Tilst

Ikast-Brande Gymnasium

Rosborg Gymnasium & HF

Københavns Åbne Gymnasium

Slagelse Gymnasium

Sct. Knuds Gymnasium

Svendborg Gymnasium

Ordrup Gymnasium

AARHUS GYMNASIUM, Tilst

Koordinator:
Kristine Krogh Vesterstrøm
kkv@aarhustech.dk

Kileparken 25
8381 Tilst

Se på maps

www.aarhusgym.dk

Grenaa Gymnasium

Koordinator:

Rikke Gade Johansen
rj@grenaa-gym.dk

Stine Karnov Sørensen
st@grenaa-gym.dk

www.grenaa-gym.dk

N. P. Josiassensvej 21
8500 Grenaa

Se på maps

Ikast-Brande Gymnasium

Koordinator:

Jørn Havgaard Sørensen
hs@ikast-gym.dk

www.ikast-gym.dk

Bøgildvej 6
7430 Ikast

Se på maps

Københavns åbne Gymnasium

Koordinator:
Mette Petrea Kissow
ki@kg.dk

www.kg.dk

Sjælør Boulevard 133
2500 Valby

Se på maps

 

Rosborg Gymnasium & HF

Koordinator:
Marianne Lysemose
ly@rosborg-gym.dk

www.rosborg-gym.dk

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

Se på maps

Sct. Knuds Gymnasium

Koordinator:
Jette Høj-Larsen
jh@sctknud-gym.dk

www.sctknud-gym.dk

Læssøegade 154
5230 Odense M

Se på maps

Svendborg Gymnasium

Koordinator:
Susanne Quest Sckerl
sqs@svendborg-gym.dk

www.svendborg-gym.dk

A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg

Se på maps

Slagelse Gymnasium

Koordinator:
Christina Højrup Knudsen
chri42n5@slagelse-gym.dk

Maria Holmslund Svane
mari554c@slagelse-gym.dk

www.slagelse-gym.dk

Willemoesvej 2A
DK- 4200 Slagelse

Se på maps

 
Ordrup Gymnasium logo

Ordrup Gymnasium

Koordinator:
Christopher Bisgaard Olesen
co@ordrupgym.dk

www.ordrup-gym.dk

Kirkevej 5
2920 Charlottenlund

Se på maps

Scroll to Top