Samfundsfag: Undervisningshæfte om globalt medborgerskab

Globalt medborgerskab er at se sig selv som en del af et fællesskab, der går på tværs af kulturelle og nationale grænser. Det handler om, hvordan man begår sig i verden og om hvordan man kan bidrage til det globale samfund. Håbet med dette hæfte er at inspirere dig til, hvordan du kan være en global medborger på en måde, der giver mening for dig. Hæftet er ikke en fyldestgørende introduktion til globalt medborgerskab som koncept, men et forsøg på at trække tråde mellem din hverdag, din samfundsfagsundervisning og den verden, du lever i. Globale Gymnasier har i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke udviklet et undervisningshæfte om globalt medborgerskab til samfundsfag. Brug det og del det! I løbet af foråret vil fjorten klasser i Globale Gymnasier anvende undervisningshæftet og deres erfaringer vil blive anvendt til at lave anden version af hæftet. Har du nogle erfaringer med hæftet, som du gerne vil dele? Send en mail til kirsten@globalegymnasier.dk Der findes også en lærervejledning til undervisningshæftet som kan downloades her.
Scroll to Top