Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                 

Foto: Whip it good, live performance, Jeannette Ehlers, 2013-ongoing. Whip it good blev først kommissioneret af Art Labour Archive & Ballhaus Naunynstrasse, Berlin 2013.

Formål:
Forløbets fokus ligger på identitet i en postkolonial verden (både på et individuelt og kulturelt niveau). Forløbet problematiserer og forholder sig til en vanskelig fortid, og de koloniale magtstrukturer, som ligger til grund for stadige magtstrukturer set ift. Vesten og ikke-Vesten. I dette forløb er der især fokus på (Vest)Afrika set ift. Danmark, men andre lande/områder kan sagtens inddrages, og blikket kan også bredes ud til at handle om Vesten som helhed. 

Det anbefales, at eleverne præsenteres for en historisk/kulturel kontekst, hvor de introduceres til kolonialisme, bl.a. gennem et kunstnerisk perspektiv, for at etablere et referencerum og generel viden. 

Efterfølgende arbejdes der med postkolonialismen og modreaktionen på den koloniale diskurs, også igennem kunsten. Om man vælger at gå kronologisk til værks kan være valgfrit. 

Undervisningsopgaver:

– Ud-af-huset-samarbejde med en kunstner, eller det lokale asylcenter (mødet med andre) med innovativt fokus.

– Et motiv der er afrikansk, men udført med europæiske (danske) gengivelsesstrategier/teknikker/materialer. 

– Et motiv der er europæisk, men udført med afrikanske gengivelsesstrategier/teknikker/materialer. (Fx. et afrikansk landskab i impressionistisk eller romantisk maleteknik, afrikanske personer malet som Europæiske adelige (Barok/Rokoko), et stilleben med inspiration fra et valgfrit Afrikansk samtidsværk/valgfrit kulturelt udtryk, (Kulturel appropriation og magtstrukturer). 

– Eleverne søger efter koloniale spor på varers indpakninger i supermarked. Dokumenteres med fotografi.

Forløbet afsluttes med små projektforløb, fx:

– En iscenesat fotografi-opgave (1-2 modul/er): Lav dit eget identitetsmæssige/kulturelle modbillede, eller lad en anden lave et modbillede af dig fx som en række selfies med rekvisitter (stof/tørklæder og hatte lavet af pap og papir og andre forhåndenværende materialer/genstande i bk-lokalet) med inspiration i den amerikanske kunstner, Cindy Sher. Billedet udstilles på gymnasiet, det lokale bibliotek el.lign. 

– En performance eller fotografiserie om magtstrukturer/magtforhold kroppene imellem (brug evt. Carrie Mae Weems til inspiration).

– Et socialt værk (1 modul) afviklet på skolen, baseret på relationel æstetik og fokus på ‘hvor lidt der skal til’, for at vi påvirker hinanden – mellemmenneskelig interaktion og intervention.
Eleverne arbejder med værker der inddrager og aktiverer beskueren (de andre elever på gymnasiet). Eventuel med inspiration i Felix Gonzales-Torres’ relationelle værker, hvor beskueren må tage af værket, indtil det forsvinder. 

Kernestof og centrale begreber:
– Kolonialisme
– Eurocentrisk syn
– Kolonisering (udnyttelse)
– Fremmedgjorthed
– “Otherness”
– Racisme
– Identitet/kulturer der bliver brudt op/ødelagt
– Historisk kontekst
– Magtkoder 
– Mimicry
– Kulturel forhandling
– Tavs viden
– Kulturel ambivalens
– Agency
– Det skjulte blik (den andens blik)

Globale kompetencer 
– Global faglighed 
– Se dit fag i et større perspektiv 
– Brug materiale fra forskellige lande og kulturer 
– Interkulturel dannelse 
– Forstå og respektere kulturelle normer og forskelle
– Horisont 
– Skab nysgerrighed for at forstå andre kulturer 
– Kaosparathed og handling 
– Træn samarbejde og projektarbejde 

Materialer: 
Bøger og dokumentarfilm

– Afsnittet “Postkolonialisme – en introduktion” i Litteratur med udsyn 2. Globale perspektiver i danskundervisningen, Thor Gustafsson, Rasmus Urup Kjeldsen & Anders Hedegaard Kristiansen, 2016. 
– “Den hvide mands byrde” – Rudyard Kipling (det vestlige syn/diskurs under koloniseringen, som der stadig er rester af i dag). 
– Etnoæstetik af Pia Arke, 1995.
– Dokumentarfilmen “Det sorte kapitel” af Maya Albana, 2019. Om Danmarks koloniale fortid i Ghana og på de Vestindiske øer.
– Søg evt. inspiration hos postkoloniale teoretikere (Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Spivak) 
– “Det sorte kapitel” om Jeannette Ehlers af Maya Albana (Dokumentar). 

Supplerende materialer / perspektiver:
– Dokumentarfilmen ‘I Am Not Your Negro’, 2017. 
– Uddrag af “Min afrikanske farm” af Karen Blixen. 
– Værker af den grønlandske kunstner, Julie Edel Hardenberg.

Værker – kunsthistorisk billedbank: 
– Astrid Holm, Rose dækker bord, 1914. 
– Marcus Tuscher (1705-51), Familiegruppe på en terrasse ved en villa. Muligvis den engelske forretningsmand George Jackson med sin familie, 1737.
– Jaspar Beckx, Diego Bembra, tjener hos Dom Miguel de Castro, ca. 1643. 
– Jaspar Beckx, Pedro Sunda, tjener hos Dom Miguel de Castro, ca. 1643. 
– Jaspar Beckx, Don Miguel de Castro, Kongolesisk gesandt, ca. 1643.
– Ekspressionistisk inspiration af Afrikanske masker – Picasso, Nolde, Sonja Ferlov Mancoba, Cobra. 
– Aktuelle værker Jeanette Ehlers, http://www.jeannetteehlers.dk/m4v/video21.htm
– Michelle Eistrup. 
– Mary Sibande. 
– Carrie Mae Weems (fx “The Louisina Project”, 2003). 
– La Vaughn Belle. 
– Ibrahim Mahama. 
– Kwame Akoto-Bamfo (slaveri). 
– El Anatsui (moderne skulptur). 
– Serge Attukwei Clottey (handel og genbrug). 
– Jean-Michel Basquiat. 
– Superflex. 
– Adjo Kisser (kønsroller). 
– Nástio Mosquito (stereotyper – fx https://www.youtube.com/watch?v=dnD696ObqQI). 
– 10 nutidige kunstnere i Ghana: https://theculturetrip.com/africa/ghana/articles/10-of-ghanas-best-conte… 
– 10 nutidige kunstnere fra de afrikanske lande: https://theculturetrip.com/africa/articles/10-contemporary-african-artis…

Eksempler i visuel kultur 
– Cirkelkaffepige. 
– Kolonialvarer som betegnelse. 
– Tørslevs Vanila. 
– Atamon. 
– Musikvideo af The Carters fra Louvre. 
– Artikel fra Information: “Har du også glemt, hvorfor det hedder kolonialvarer?” 3. jan. 2015, Emil Eggert Scherrebeck. 
– Black Panther (Afrikansk stolthed og identitet). 
– Solange – A Seat at the Table (Album) → herunder “Don’t Touch My Hair”. 
– Beyonce – Formation (musikvideo) → sort kvindeidentitet og stolthed i USA. 

Scroll to Top