Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                 Formål:

Forløbet undersøger forskellige genrers formidling af temaet arbejdsforhold i tredjeverdenslande. Det kan bruges introducerede i 1.g eller som repetition i 3.g, i så fald vil forløbet bliver kortere, da en del teori allerede er læst. I forbindelse med forløbet inddrages aktuelle globale problemstillinger, og elevernes bevidsthed om at være globale medborgere øges. Forløbet er 14 moduler langt, inklusiv forarbejdet til en skriftlig aflevering. De enkelte genrer behandles på omkring 2. moduler hver, det er således muligt at tage genre ud for at forkorte forløbet. Modulerne er 90 minutter lange. 

Kernestof og centrale begreber:
– Genrer
– Analyse og fortolkning
– Skriftlighed
– Fakta og fiktion
– Fakta- og fiktionskoder
– Filmanalyse
– Filmiske virkemidler
– Kommunikationsanalyse
– Sproglig analyse
– Argumentationsteori og -analyse
– Appelformer
– Værklæsning
– Digitale produkter: multimodalitet, digital dannelse, remediering og metatekst

Globale kompetencer 
– Kaosparathed & handling – elevernes samarbejdsevner trænes.
– Global faglighed – eleverne ser danskfaget i et større og globalt perspektiv. 

Materialer: 

Introduktion
– Film om arbejdsforhold: http://www.ulandssekretariatet.dk/content/film 
– Om arbejdsforhold og børnearbejde: Kampagne om at fremme arbejdsforhold: http://www.ulandssekretariatet.dk/sites/default/files/uploads/public/mag….
– Kort info fra Børsen: https://borsen.dk/nyheder/it/artikel/1/201526/iphones_bliver_fremstillet… og fra Berlingske: https://www.berlingske.dk/oekonomi/mangel-paa-arbejdskraft-skaber-boerne…
– Blog om børnearbejde: http://boernearbejde.bloggersdelight.dk/2017/01/12/de-mange-forskellige-…

Dokumentar: 
– “Blod i mobilen”: https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/blod-i-mobilen#.XH-h61NKhN0
– Interview med instruktør af “Blod i mobilen” Frank Piasecki Poulsen på dfi.dk: https://www.dfi.dk/omdfi/helvede-pa-jord
– Medieanalyse af dokumentarfilm, kap. i Håndbog til dansk. 
– Fakta og fiktionskoder, kap. i Håndbog til dansk. 

Sproglig analyse: 
– Om argumentationsteori og appelformer: argumentationsteori, brug fx kap. i Håndbog til dansk. 
– Om appelformer, brug fx kap. i Håndbog til dansk samt https://www.youtube.com/watch?v=Vlgpe6h6jNc&list=PLszzTrOhGocFI81mKz8fmj…

Tekstmateriale til eventuelt brug til argumentationsanalyse og retorisk analyse: 
– Mads Staghøj: “En mørk hemmelighed får din mobil til at lyse”: https://www.zetland.dk/historie/seQEBqGX-ae6XddvA-9c7b9
– “På job med jungleloven” (brochure): http://www.ulandssekretariatet.dk/sites/default/files/uploads/public/mag…
Karin Gaardsted: “Sikkerhed på tekstilfabrikker i Bangladesh”: https://viborg-folkeblad.dk/laeserbrev/Sikkerhed-paa-tekstilfabrikker-i-…
Maria Skov Quistgaard: “Vi risikerer at gøre mere skade end gavn” https://www.information.dk/kultur/2007/09/risikerer-goere-mere-skade-gav…|30|. 

Interaktiv film:
– Film: http://www.slumchallenge.dk/ (filmens effektive afspilningstid er 2.10 min. Men der er indlagte spørgsmål, som yderligere tager tid). 
– Om filmiske virkemidler: https://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/filmiske-virkemidler

Værklæsning: 
– Jakob Ejersbos Univers, på Systime. 
– Jacob Ejersbo: Slangens Vej. 
– Anders Mathesen: Ternet Ninja, Kapitel 2.
– “Fabler” fra ulandskalenderen om børnearbejde: http://2017.u-landskalender.dk/lydboeger/ (Den mest relevante hedder ”Guldets forbandelse”). 

Formidling og remediering: 
Multimodale programmer som eleverne kan arbejde med /blive introduceret til: 
– Blogsprogrammer: Sway: sway.office.com, blogger.com. 
– Videoprogrammer: Wewideo.com, screencast-o-matic.com. 
– Introduktion til blogmediet via: https://indidansk.dk/blog-genretraek og https://indidansk.dk/blog-skrive

Scroll to Top