Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                 Et innovativt forløb, der er et eksempel på et studie af fattige landes økonomiske og sociale strukturer og adfærd. Fokus er på fattigdom og vækst.

Formål:
Formålet med forløbet er for det første at give eleverne et større og bredere perspektiv på den globale migrations transformationer på samfundsniveau, end de måske umiddelbart kan hente fra deres egne foretrukne nyhedskilder. For det andet skal arbejdet med materialet bidrage med at give eleverne en mere nuanceret viden om den globale migrations konsekvenser på individniveau. Vores ønske med forløbet er et idealistisk ønske om dels at øge den enkeltes elevs dybere forståelse for, hvad der sker med samfund, som mennesker migrerer fra og til, dels at udvikle den enkelte elevs empati for de mennesker, der tilsyneladende træffer valg og lever liv, der ligger langt udenfor mange elevers egen erfarings- og forståelseshorisont.

Indhold: 
Klassen agerer nyhedsredaktion, der skal formidle problemstillingen: Forstå konsekvenserne af, at én forældre må forlade sin egen familien for at tjene penge ved at arbejde for en anden familie – ofte i et andet land.

Kernestof og centrale begreber: 
Fra lærerplanen formål, § 1.2: 
“Faget spansk bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kommunikere på spansk. Faget bibringer eleverne indsigt i og forståelse af væsentlige aspekter af de spansksprogede samfund og kulturer og øger deres kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed. Faget udvikler elevernes evne til at anvende fremmedsproget som indgang til at forstå og agere i en globaliseret og digitaliseret verden.” 

Viden om:
– “Globale omsorgskæder” 
– “Transnationale familieformer” 
– Sommerfugleeffekt: kvinderne ud på arbejdsmarkedet i Spanien 
– Økonomiske behov i Latinamerika 
– Remesas/remitter, hvordan anvendes de? Hvilken betydning har de for den enkelte familie? 

Globale kompetencer 
– Global faglighed: Ser spansk i et større perspektiv, inddrager en aktuel global problemstilling ved brug af materiale fra forskellige lande og kulturer 
– Horisont: at skifte synsvinkel og se verden med andres øjne 
– Interkulturel dannelse: Øver god kommunikation med folk med en anden baggrund og hjælper til at forstå og respektere kulturelle normer og forskelle 

Materialer:
Dansk materiale (baggrundslitteratur) 
Ninna Nyberg Sørensen (2005): “Den globale familie- opløsning eller transnationalisering af familien?” in “Dansk sociologi” nr. 1/16. årgang p. 71 – 89 (vedhæftet). 
DIIS: Dansk institut for nationale studier: “Vidensplatform om migration”: https://www.diis.dk/tema/vidensplatform-migration
Podcast: “Myter som milliarder”: https://www.diis.dk/aktivitet/myter-forholdet-mellem-migration-udvikling
Ninna Nyberg Sørensen: “Den oversete humanitære krise i Latinamerika” in Jyllands-Posten, 18. juni 2018. 
Podcast: “Vi skal forstå migranters håb for at forstå deres livsfarlige valg”: https://www.diis.dk/publikationer/forstaa-migranters-haab-forstaa-livsfa….
Aase Kledal & Berenice Lara Laursen: Somos latinos in the U.S. (Systime, 2007-08): 
– Generel introduktion; pp. 6-10. 
– Mexicanske indvandrere i USA; pp. 18-20. 
– Cubanske indvandrere i USA; pp. 68-70. 
Balslev Clausen & Flintholm: Al otro lado (2006) . 
Boel og Rasmussen: Det nye Latinamerika (Columbus, 2010). 
– En stærk stat og strategien for importsubstitution; pp. 37-39 – her specielt p.38 med skema og definition af begreber.   
– Mandens rolle under forandring; pp. 84-85. 
– Ændringer i moral og seksuelle normer; pp. 85-86. 
– Sammenhængskraften i samfundet under pres; pp. 86-87. 

Textos 
La otra orilla de El Dorado. 
Películas. 
Princesas. 
Mamá está en la peluquería. 
“Flores de otro mundo”. 
Starten af “Sin nombre”. 
En af sekvenserne fra filmen “Paris, je t´aime” (Loin du 16e): https://www.youtube.com/watch?v=_Q8pwwA0_q4 

Artículos
El duro proceso de emigrar sin hijos: https://www.psicologiaenaccion.com/duro-proceso-emigrar-sin-hijos/
Cuidar los hijos de otras: https://elpais.com/cultura/2016/09/28/actualidad/1475075894_811141.html
Ver crecer a los hijos de los demas: (om en rumænsk kvinde, men samme problematik): https://elpais.com/elpais/2011/05/10/actualidad/1305011187_130501.html?r…. Mujeres protagonistas en la inmigración en España: http://www.fundaciondirecta.org/Documentos/Publicacion_Mujeres_protagoni…
Om globale omsorgskæder: https://www.diis.dk/publikationer/koen-migration-omsorgsarbejde-sydlige-…
Blog om kvinder og arbejde: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/madres-que-trabajan-malabaristas-extr…
Om den transnationale familie og feminiseringen af migrationen: http://globalizacion.org/2006/03/la-feminizacion-de-la-migracion-y-las-f…
Artikel af sociolog i Berlin om den transnationale familie: https://www.elquintopoder.cl/ciudadania/la-familia-transnacional-del-mig….

Metode: 
Det retoriske pentagram: http://skriftlighed.fr-gym.dk/formidling/Skriftlig_formidling/Kommunikat…
Om avisgenrerne: https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer.
Om delprøve 2-genrerne: http://octavius.vibygym.dk/genrer-delprove-2.html#l%C3%A6serbrev

Scroll to Top