Seks eksempler på bæredygtig udvikling

Tema: Bæredygtig udvikling i det globale syd

Gennem seks cases sætter dette undervisningsforløb fokus på indsatsen for en bæredygtig udvikling i det globale syd og undersøger spørgsmålet: Hvordan kan lokale græsrodsbevægelser bidrage til at løse miljø- og klimaudfordringerne?

Undervisningsmaterialet indeholder et hæfte, der oplyser om presserende problemer på miljø- og klimaområdet på afrikanske kontinent og i Indien, og om modige mennesker, der på trods af mange udfordringer gør en stor indsats lokalt for at løse deres problemer og fremme en mere bæredygtig udvikling.

Fag: Geografi/naturgeografi og samfundsfag

Forløbsbeskrivelse

I undervisningsvejledningen, der kan downloades herunder, findes en oversigt over, hvordan undervisningsforløbet kan struktureres over fem dobbelttimer.

Læringsmål

Det er målet, at eleverne via kendskab til lokale folks indsats for at fremme en bæredygtig udvikling i forskellige samfund i det globale syd lærer om sociale og kulturelle forskelle, om velfærd, fordeling og demokrati såvel som om produktionens miljøkonsekvenser, ressourceknaphed og klimaforandringer.

Nogle opgaveforslag vil kunne bidrage til at fremme elevernes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat. Målet er, at eleverne bliver bevidste om samspillet mellem lokale, nationale og globale indsatser for en bæredygtig udvikling, både med hensyn til miljø & ressourcer og fordeling & rettigheder.

Endelig introducerer forløbet forskellige metoder og begreber, hvor målet er, at eleverne bliver bedre til at analysere natur- og samfundsmæssige problemstillinger og komme med løsningsforslag.

Undervisningshæftet blev udgivet i december 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling og Mitraniketans Venner.

Download undervisningsmateriale Undervisningshæfte

Undervisningsvejledning

Scroll to Top