OM GLOBALE GYMNASIER

Globale Gymnasier er et netværk af gymnasieskoler, der har forpligtet sig på at arbejde med uddannelse og dannelse i et globalt perspektiv, fordi vi mener at globaliseringen er et grundvilkår for vores elever.

Globale Gymnasier ser det som sin opgave at uddanne elever til at begå sig i en kompleks verden igennem de tre uddannelsestyper, vi repræsenterer: STX, HTX og HF. Vi ønsker at de kan agere som demokratiske, globale medborgere.

Af samme grund indgår globale problemstillinger i skolernes diskussioner af faglighed, kompetencer og dannelse med det sigte at sende vores elever ud i verden som danske verdensborgere.

Det indebærer tilegnelsen af globale kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet, en større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende antagelser.

Læs vores samlede vision og organisering i  PDF’en her.

 

ABOUT GLOBAL HIGH SCHOOLS

Global High Schools are a cooperation of nine Danish High Schools
working for our pupils to obtain global competencies.

Read our vision here

Read our model of global competencies here

Kontakt

Vi vil meget gerne høre fra jer

Ellers læs mere

GLOBALE KOMPETENCER

Begreber som globalisering og internationalisering kan opleves som flyvske og vanskelige at få greb om i en didaktisk sammenhæng. Derfor har vi, inspireret af Veronica Boix-Mansilla, udviklet Det Globale Kompetencehjul, som bryder det flyvske ned i fire håndterbare globale kompetencer: Global faglighed, Interkulturel dannelse, Horisont og Kaosparathed & handling.

Global faglighed peger på en undervisning, der inddrager aktuelle problemstillinger og behandler materiale, som stammer fra forskellige dele af verden med den diversitet i synspunkter og verdensopfattelser, det indebærer.

Interkulturel dannelse fokuserer på mødet med den anden og den andens kultur, lokalt og globalt. Nye medier giver rig mulighed for, at eleverne samarbejde om fælles opgaver og deler viden med unge fra andre dele af kloden. Derigennem styrkes deres sociale kompetencer ikke blot til en national men til en global kontekst.

Horisont arbejder med at øge elevernes forståelse af sig selv som verdensborger med selvindsigt og udsyn.

Kaosparathed & handling ruster eleverne til at tackle en uventet situation, når de møder den, med brug af de redskaber, de besidder og opdager, at de har. Hermed styrkes de i at involvere sig i nye sammenhænge, og samtidig blive i stand til at tage vare på sig selv undervejs.

Mål

Målet er på én gang at fremme åbenheden for alternative verdensopfattelser og at styrke evnen til at håndtere og kunne navigere i flertydighed og at fremme livsmod og livsduelighed.

Ideal

Idealet er en dannelse med en social kompetence, en særlig menneskelig kapacitet til at handle sammen med andre og fremme fællesskabet med andre.

Samarbejder

Vi er meget stolte over at kunne præsenetere denne liste af nuværende og tidligere samarbejdsparntere

ARKEN Museum for Moderne Kunst

Aarhus Universitet

Anne Mette Winneche Nielsen

Asmund Havsteen-Mikkelsen

Batavia Media

Bestseller

C:NTACT

Copenhagen Business School

Dansk Industri

DEA

Den Økologiske Produktionsskole

Eva La Cour

Faktor3

Final Cut

FN-forbundet

 

Fonden for Entrepenørskab

Globalnyt

Gymnasieskolen

Grænseforeningen

H&M

IDA

IKEA

Kondens Arkitekter

Leaderlab

Learning Emergence

Louisiana

Mellemfolkeligt Samvirke

Meraki

Nuorten  Akatemia Finland

OECD

Operation Dagsværk

Rambøll

Region Midtjylland

Rektorforeningen

Siemens

Spor Media

Syddansk Universitet

The Danish Egyptian Dialogue Institute

Transperancy International

Tænketanken Europa

UNDP

Verdens bedste nyheder

Verdensmusikbanken

Veteran Cosmic Rockers

Womex

Kontakt

Globale Gymnasiers organisatoriske arbejde varetages af tre projektledere, der alle er fungerende gymnasielærere. Projektlederens arbejde foregår i samarbejde med netværkets styregruppe bestående af alle gymnasiernes rektorer.

Vil din organisation, virksomhed eller skole gerne samarbejde med Globale Gymnasier? Tag kontakt til en af Globale Gymnasiers
projektledere.

Er du derimod lærer på et af Globale Gymnasiers skoler, og ønsker inspiration til at gøre verden til dit klasseværelse? Eller er du elev på en af skolerne i Globale Gymnasier, og vil du gerne involvere dig og dine kammerater i verden omkring jer? Så tag kontakt til din egen skoles lærerrepræsentant, som samarbejder tæt med de tre projektledere.

 

Jørn Havgaard Sørensen

Ikast-Brande Gymnasium
Bøgildvej 6
7430 Ikast

E-mail: hs@ikast-gym.dk
Mobil: 2298 8229

Kristina Knappe

Svendborg Gymnasium
A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg

E-mail: kk@svendborg-gym.dk
Mobil: 2618 2436

0

Mette Petrea Kissow

Københavns åbne Gymnasium
Sjælør Boulevard 133
2500 Valby
 
E-mail: ki@kg.dk
Mobil: 26332294
Scroll to Top