Historieforløb, flygtningekrisen, STX, 3g

For mere info: se@rosborg-gym.dk

Kernestof: Antikkens samfund, europæisk integration, nye grænser og konflikter

Globale kompetencer: Det nåede vist nærmest hele hjulet rundt.

Forløbet belyser flygtningekrisen i tre spor: dens årsager i Mellemøsten – især den syriske borgerkrig, dens betydning for EU, og vurdering af de historiske paralleller, der trækkes i debatten til Romerrigets fald.

Modul Indhold Anbefalelsesværdigt materiale og øvelser
1 Intro til flygtningekrisen Kronik i Jyllandsposten af Bent Jensen: Vor tids folkevandring om flygtningekrisen, dens årsager, EU’s skyld, dens konsekvenser og dens historiske paralleller.
2 Israel-Palæstinakonflikten
3 Islamiseringen af Mellemøsten
4 Irakkrigen 2003 Eleverne arbejdede med Irakkrigen med fokus på beslutningsgrundlaget for krigen samt synet på krigens konsekvenser ca. 10-12 år senere.
5 Det arabiske Forår og Syrien
6 Den syriske Borgerkrig Eleverne omskrev artikler fra dr til Russia Today og Sana: http://sana.sy/en/ og agerede spindoktor for Assad og Putin.
7 EF
8 Besøg fra den syriske flygtning Mohammed Mohammed Alwan fortalte om sin tid i Syrien under borgerkrigen, sin flugt og sin tilværelse i Danmark.
9 EU Udgangspunkt i Politikens EU-karikaturer  fra 10.9.2016
10 EU i dag Eleverne lavede en miniavis i docs om EU’s udfordringer
11 Civilisationernes fødsel
12 Romerriget 1
13 Roms fald og historiebrug Eleverne arbejdede med historiografien om Roms fald ud fra eksempler fra en række lærebøger, sammenlignede dem og vurderede derudfra rimeligheden i brugen af Roms fald ifm. flygtningekrisen.
14 Afslutning

 

Scroll to Top