En mangfoldighed af uddannelsessystemer

Tema: Uddannelse i forskellige lande

Vores globale verden består af et stort antal lande, som alle er organiseret efter de forudsætninger, som er til stede i det pågældende land.
Landene kan have en bestemt geografi eller have råstoffer i undergrunden, som giver særlige betingelse for landets udvikling. Udover de naturgivne betingelser for udvikling er landenes respektive befolkninger også en betingelse for udvikling. Alle lande har et ønske om at udvikle sig i en eller anden retning.
I Danmark måler vi vores rigdom eller produktionskraft i penge og stiller det hele op i et regnskab over bruttonationalproduktet. I Buthan har man et regnskab for nationens lykke.

Fag: Samfundsfag, almen dannelse, mediefag, billedkunst og dansk

Læringsmål 

Målet for undervisningsprojeket er, at eleverne:

  • bliver introduceret til det globale perspektiv i undervisningen
  • opnår en forståelse af det danske uddannelsessytem ift. andre uddannelsessystemer
  • udvikler deres formidlingskompetencer

Forløbsbeskrivelse

Forløbet er delt op i to dele. I den første del er der lagt op til, at eleverne undersøger forhold omring uddannelse i forskellige lande.

I andel del af forløbet skal eleverne sætte deres resultater fra uddannelsesundersøgelsen ind i en sammenhæng med udviklingen i hele samfundet. Ved at lave en samfundsanalyse, skal eleverne beskrive, hvilken betydning landets uddannelsesniveau, -politik og -vilkår har for:

  • Levevilkårene i samfundet
  • Magten i samfundet
  • Kapitalen i samfundet
  • Markedet i samfundet

Giv på baggrund af samfundsanalysen en vurdering af, hvilken betydning uddannelsesniveau og uddannelsesvilkår har for et lands placering i den globale verdensorden.

Scroll to Top