Forløbet omhandler EU’s betydning for Spanien.

Globale Gymnasier logo

Dette forløb er udarbejdet i efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Anja Naja Raahauge og Anya Wihlborg Petersen fra Svendborg Gymnasium.

Har modtaget tilskud fra Europanævnet.

Formål:
Forløbet omhandler EUs betydning for Spanien.

Udgangspunktet er den spanske forfatning, EU-traktaten og den Europæiske Sprogpagt. Derigennem får eleven kendskab til vigtigheden af at bevare Spaniens regionelle kulturer og sprogstammer.

Formålet er at fremme elevens viden om betydningen af sprog, samt viden om hvordan EU bidrager til lighed, demokrati og udvikling i Spanien. I den forbindelse lærer eleven om Spaniens autonomier, landets opbygning og udvikling. Endvidere får eleven indblik i, dels hvordan EU-medlemskabet konkret bidrager til at skabe fx en bæredygtig by, dels hvorfor spanierne generelt anses som værende pro-europæiske.

Med materialet er håbet, at eleven opnår en dybere forståelse for Spaniens, såvel som Europas regionelle, sproglige og kulturelle forskelle, herunder hvad det betyder at tilhøre en minoritetskultur og at tale et minoritetssprog. I den proces er ønsket, at eleven undervejs reflekterer over sin egen identitet, kultur, sprogkundskaber og tilhørsforhold. Hvorfor er sprog nøglen til fremtidens Europa, hvis man skal sikre lighed, demokrati og udvikling?

Relation til FN’s Verdensmål for bæredygtighed:
Mål 10: Mindre ulighed
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Faglige mål:
Eleven træner undervejs i forløbet eksamenslignende skriftlige opgavetyper, som imødekommer de følgende faglige mål for spansk A begyndersprog:
– udtrykke sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende spansk
– analysere og fortolke tekster inden for forskellige genrer samt sætte den enkelte tekst ind i kulturelle, interkulturelle, historiske og samfundsmæssige    sammenhænge
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
Materialet omhandler de følgende punkter af læreplanens kernestof:
– et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
– grundlæggende principper for sproget anvendelse og opbygning
– historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner
– centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og andre spansksprogede områder

Globale kompetencer Globale Gymnasier har udviklet “Det globale Kompetencehjul” som underinddeler de globale kompetencer i Global Faglighed, Interkulturel Dannelse, Kaosparathed og Horisont, hvilket gør arbejdet med kompetencerne mere konkret: – Horisont: At øge eleven forståelse af sig selv og evne til at se verden fra en anden synsvinkel – Global faglighed: At inddrage aktuelle problemstillinger og se disse i et større perspektiv

Materialer til download

1a.-La-Constitucion-espanola.pdf

1b.-Opg.-Constitucion-Espanola.pdf

2a.-La-Union-Europea-y-las-lenguas-habladas.pdf

2b.-OPG.-La-Union-Europea.pdf

3.-Europaeisk-Sprogpagt.pdf

4.ENTREVISTA-con-David-Crystal-El-Pais.pdf

5a.-Espana-Pontevedra-y-la-UE.pdf

5b.-Opg.-Espana-Pontevedra-y-la-UE.pdf

6.Eurobarometro-TEXTO.pdf

6b.-Glosario-Eurobarometro.pdf

Scroll to Top