Category: Undervisning


Beskrivelse af  global undervisning

Globale Gymnasier har i løbet af skoleåret 2015/2016 udviklet en beskrivelse af global undervisning. Folderen kan bruges  både som inspiration og metode og er tænkt til alle fag. Med vores beskrivelse vil vi vise, hvordan det globale kan bruges både som indhold og ramme for undervisningen i gymnasiet. Vi håber, den kan fungere som et værktøj  til at styrke elevernes globale kompetencer og gøre dem til aktive globale medborgere.

Klimapsykologi

Klimapsykologi

Forløbet tager udgangspunkt i psykologen, Per Espen Stoknes’ fem psykologiske barriere, som står i vejen for, at vi kan erkende og handle adækvat i forhold til klimaforandringerne. Se hele forløbet her: https://www.verdensmaalene.dk/undervisning/klimapsykologi

Spildevand og EU

Spildevand og EU

Ferskvand er en dyrebar ressource, hvis beskyttelse ligger under EU-lovgivningen, her i blandt beskyttelse af drikkevand og overfladevand. Projektet tager udgangspunkt i, at eleverne får en bevidsthed om, hvordan og hvorfor et sådant område skal reguleres af et mellemstatsligt organ som EU. Eleverne arbejder med udvalgte rensningsteknikker og uddrager relevant information fra komplekse tekster om […]

Forløbet omhandler EU’s betydning for Spanien.

Forløbet omhandler EU’s betydning for Spanien.

Dette forløb er udarbejdet i efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Anja Naja Raahauge og Anya Wihlborg Petersen fra Svendborg Gymnasium. Har modtaget tilskud fra Europanævnet. Formål:Forløbet omhandler EUs betydning for Spanien. Udgangspunktet er den spanske forfatning, EU-traktaten og den Europæiske Sprogpagt. Derigennem får eleven kendskab til vigtigheden af at bevare Spaniens regionelle kulturer og sprogstammer. Formålet […]

EU på studieturen

EU på studieturen

Brug gymnasiets studietur til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på forskellige EU-temaer – eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa. Dette undervisningsforløb er udviklet efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Arben Deliu, Rosborg Gymnasium og Jørn Sørensen, Ikast-Brande Gymnasium. Har modtaget tilskud fra Europa-Nævnet. Kategori:  Fag: Samfundsfag og historie […]

Biologi: Mikroorganisme i mælk

Biologi: Mikroorganisme i mælk

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                    I forløbet arbejder eleverne med mikroorganismer og undersøger, hvordan mælk bliver konserveret på forskellige breddegrader. FormålEleverne får viden om mikroorganismers vækstbetingelser og hvordan de kan bruges til at konservere mælk fra forskellige husdyr […]

Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

Kernestof og centrale begreber:– Beskrivelse af energi og energiomsætning– Effekt– Bæredygtig energi– Nyttevirkning– Perspektivering af emnet energi– Motivation for at interessere sig for emnet energi  C- og B-niveau: – Introducere basale begreber nødvendigt for en overordnet forståelse af forløbet.– Opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer.– Inddrage forskellige aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi.– (Træne samarbejde […]

Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                  Foto: Whip it good, live performance, Jeannette Ehlers, 2013-ongoing. Whip it good blev først kommissioneret af Art Labour Archive & Ballhaus Naunynstrasse, Berlin 2013. Formål:Forløbets fokus […]

Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                 Et innovativt forløb, der er et eksempel på et studie af fattige landes økonomiske og sociale strukturer og adfærd. Fokus er på fattigdom og vækst. Formål:Formålet med […]

Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Kernestof og centrale begreber:– Genrer– Analyse og fortolkning– Skriftlighed– Fakta og fiktion– Fakta- og fiktionskoder– Filmanalyse– Filmiske virkemidler– Kommunikationsanalyse– Sproglig analyse– Argumentationsteori og -analyse– Appelformer– Værklæsning– Digitale produkter: multimodalitet, digital dannelse, remediering og metatekst Globale kompetencer – Kaosparathed & handling – elevernes samarbejdsevner trænes.– Global faglighed – eleverne ser danskfaget i et større og globalt perspektiv.  […]

I sproget er jeg

I sproget er jeg

Forløb om kulturmødet Placering: Tidligt i SR-forløbet (starten af de nye klasser – godt ryste-sammen-forløb) Kompetencer: global (sprog som udtryk for kultur og identitet) innovation (produktion af produkt til en aftager/målgruppe – se projektopgaven) karriere (kulturteori og kulturforståelse) Globalt fokus: kaosparathed og handling interkulturel dannelse  Globale kompetencer: stimulere handlekraft og viljen til at gøre noget […]

Scroll to Top