Category: Undervisning


Beskrivelse af  global undervisning

Globale Gymnasier har i løbet af skoleåret 2015/2016 udviklet en beskrivelse af global undervisning. Folderen kan bruges  både som inspiration og metode og er tænkt til alle fag. Med vores beskrivelse vil vi vise, hvordan det globale kan bruges både som indhold og ramme for undervisningen i gymnasiet. Vi håber, den kan fungere som et værktøj  til at styrke elevernes globale kompetencer og gøre dem til aktive globale medborgere.

En mindre skæv verden

En mindre skæv verden

Tema: En mindre skæv verden Undervisningsforløbet handler om ulighed i verden og om hvordan denne ulighed kan ændres. Bl.a. gennem FN verdensmål for 2015 (som var de aktuelle under forløbet), men kan lige så vel laves med de nye 2030 mål. Forløbet tog udgangspunkt i elevernes undring og eleverne var derfor engagerede og fandt at […]

Undervisningsmateriale: Er litiumudvinding og grøn omstilling Bolivias nye guldæg?

Undervisningsmateriale: Er litiumudvinding og grøn omstilling Bolivias nye guldæg?

Eleverne på Nykøbing Katedral skole lytter intenst til et teknisk oplæg om litiumudvinding i Bolivia. Juan Carlos Guzmán fra tænketanken CEDLA fortæller, at Bolivia tilsyneladende igen har fundet et ’guldæg’ i sin undergrund! Jagten på grøn omstilling har ført til en øget efterspørgsel på litium, som blandt andet bruges til batterier i computere og telefoner. […]

Rollespil om korruption

Rollespil om korruption

Tema: Korruption Et elevengagerende rollespil om kampen for to konkurrerende virksomheder (en norsk og en kinesisk) om at få en betydningsfuld kontrakt hjem på et stort statsprojekt i Tanzania. Eleverne inddeles i fire grupper (journalister, embedsmænd (fire personer) og repræsentanter for henholdsvis den norske og den kinesiske virksomhed) og spiller drejebogen. Spillet passer til en enkelt […]

Seks eksempler på bæredygtig udvikling

Seks eksempler på bæredygtig udvikling

Tema: Bæredygtig udvikling i det globale syd Gennem seks cases sætter dette undervisningsforløb fokus på indsatsen for en bæredygtig udvikling i det globale syd og undersøger spørgsmålet: Hvordan kan lokale græsrodsbevægelser bidrage til at løse miljø- og klimaudfordringerne? Undervisningsmaterialet indeholder et hæfte, der oplyser om presserende problemer på miljø- og klimaområdet på afrikanske kontinent og […]

2015-målene: Bæredygtighed

2015-målene: Bæredygtighed

Tema: Bæredygtig energi og 2015-målene I dette materiale fremlægges fire forskellige forslag til, hvordan man kan arbejde med bæredytig energi i det naturvidenskabelige grundforløb på STX.Forløbene tager alle sammen udgangspunkt i FN’s 2015-mål om en mindre skæv verden. Læringsmål Alle fire forløb er rettet mod, at eleverne opnår de mål for det naturvidenskabelige grundforløb, som er […]

La Mafia e lo smaltimento di rifiuti

La Mafia e lo smaltimento di rifiuti

Tema: Organiseret kriminalitet og affald Et tema om et stadigt større globalt problem: Organiseret kriminalitet, med den sicilianske mafia Cosa Nostra som eksempel. Samtidig sætter forløbet et perspektiverende fokus på et andet stort globalt problem: Bortskaffelse af affald – et nyt kriminaliseret marked. Fag: Italiensk og samfundsfag Læringsmål  Fortsat repetition af grammatiske kategorier Forskellige metoder til mundtlig […]

Scroll to Top