Globale Gymnasier

Grønlandsk dag i Nordatlantisk Hus

Selvom eksamenstiden nærmer sig, fandt mange elever fra de globale grupper tid til at mødes med hinanden og grønlandsk kultur i Nordatlantisk hus i Odense. Det blev en dag med sanselige oplevelser af tørfisk, grønlandsk sang og sælsuppe, der blev også tid til at øve grønlandsk, tale med en studerende med grønlandske rødder om at være grønlænder […]

Kenyanske workshops

Mange elever fra Globale Gymnasier har efterhånden været på virtuel rejse til Kenya – på Staytour. I september har flere af gymnasierne haft besøg af nogle af de kenyanske unge, som deltog i Staytourene. 6 unge artister har afholdt workshops i akrobatik, dans og percussion, og vist deres forestilling ’My Planet’ om klima- og miljøproblemer i Kenya.  

Forløbet omhandler EU’s betydning for Spanien.

Forløbet omhandler EU’s betydning for Spanien.

Dette forløb er udarbejdet i efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Anja Naja Raahauge og Anya Wihlborg Petersen fra Svendborg Gymnasium. Har modtaget tilskud fra Europanævnet. Formål:Forløbet omhandler EUs betydning for Spanien. Udgangspunktet er den spanske forfatning, EU-traktaten og den Europæiske Sprogpagt. Derigennem får eleven kendskab til vigtigheden af at bevare Spaniens regionelle kulturer og sprogstammer. Formålet […]

EU på studieturen

EU på studieturen

Brug gymnasiets studietur til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på forskellige EU-temaer – eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration i Europa. Dette undervisningsforløb er udviklet efteråret 2020 af Globale Gymnasier, Arben Deliu, Rosborg Gymnasium og Jørn Sørensen, Ikast-Brande Gymnasium. Har modtaget tilskud fra Europa-Nævnet. Kategori:  Fag: Samfundsfag og historie […]

Ambitiøse unge og afrikanske tekstiler

Ambitiøse unge og afrikanske tekstiler

af Sarah Gilling Pedersen (Rosborg Gymnasium og HF), Carina G. Lauridsen (Ikast-Brande Gymnasium), Therese Ernstved-Rasmussen (Sct. Knuds Gymnasium) Det er en tidlig morgen i september, og et besynderligt syn breder sig på Københavns Åbne Gymnasium: Elever fra de ni globale gymnasier landet over kommer traskende ind af hovedindgangen – hver bærende på et gammelt møbel. […]

Biologi: Mikroorganisme i mælk

Biologi: Mikroorganisme i mælk

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                    I forløbet arbejder eleverne med mikroorganismer og undersøger, hvordan mælk bliver konserveret på forskellige breddegrader. FormålEleverne får viden om mikroorganismers vækstbetingelser og hvordan de kan bruges til at konservere mælk fra forskellige husdyr […]

Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

Kernestof og centrale begreber:– Beskrivelse af energi og energiomsætning– Effekt– Bæredygtig energi– Nyttevirkning– Perspektivering af emnet energi– Motivation for at interessere sig for emnet energi  C- og B-niveau: – Introducere basale begreber nødvendigt for en overordnet forståelse af forløbet.– Opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer.– Inddrage forskellige aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi.– (Træne samarbejde […]

Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                  Foto: Whip it good, live performance, Jeannette Ehlers, 2013-ongoing. Whip it good blev først kommissioneret af Art Labour Archive & Ballhaus Naunynstrasse, Berlin 2013. Formål:Forløbets fokus […]

Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Med støtte fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje                                                 Et innovativt forløb, der er et eksempel på et studie af fattige landes økonomiske og sociale strukturer og adfærd. Fokus er på fattigdom og vækst. Formål:Formålet med […]

Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Kernestof og centrale begreber:– Genrer– Analyse og fortolkning– Skriftlighed– Fakta og fiktion– Fakta- og fiktionskoder– Filmanalyse– Filmiske virkemidler– Kommunikationsanalyse– Sproglig analyse– Argumentationsteori og -analyse– Appelformer– Værklæsning– Digitale produkter: multimodalitet, digital dannelse, remediering og metatekst Globale kompetencer – Kaosparathed & handling – elevernes samarbejdsevner trænes.– Global faglighed – eleverne ser danskfaget i et større og globalt perspektiv.  […]

Scroll to Top