Category: Undervisning


Beskrivelse af  global undervisning

Globale Gymnasier har i løbet af skoleåret 2015/2016 udviklet en beskrivelse af global undervisning. Folderen kan bruges  både som inspiration og metode og er tænkt til alle fag. Med vores beskrivelse vil vi vise, hvordan det globale kan bruges både som indhold og ramme for undervisningen i gymnasiet. Vi håber, den kan fungere som et værktøj  til at styrke elevernes globale kompetencer og gøre dem til aktive globale medborgere.

LibroAlegre – et oversættelsesprojekt

LibroAlegre – et oversættelsesprojekt

Oversæt en dansk børnebog til spansk   Formål med projektet Træne Interkulturelle kompetencer Træne innovationskompetencer Træne formidlingskompetence Træne ordforråd Træne oversættelseskompetence   Anvendt materialer og målgruppe http://libroalegre.cl http://tengbergmedia.com/portfolio-items/i-oejenhoejde/ Tilrettelæggelse Se køreplanen længere nede   Instruktion til oplæg Faglig læsning (medlæsning): Orientér jer i det materiale som høre til ”jeres barn”. Hvad fortæller opgaverne og arbejdsspørgsmålene […]

Miniforløb om samarbejdskompetencer

Miniforløb om samarbejdskompetencer

For mere info: ki@kg.dk På Københavns åbne Gymnasium arbejder vi på at styrke elevernes samarbejdskompetencer ved dels at bevidstgøre dem om egne styrker og svagheder gennem Whole Brain-modellen og dels ved at tematisere det gode samarbejde som form. Som en velkommen sidegevinst kan arbejdet bruges til at træne interkulturelle kompetencer i det små og styrke […]

Engelskforløb, Food for Thought, STX, 1g

Engelskforløb, Food for Thought, STX, 1g

For mere info: rv@rosborg-gym.dk Verdensmål: 1: Afskaf fattigdom, 2: Stop sult, 3: Sundhed og trivsel Globale kompetencer: Hovedsageligt fokus på Global faglighed: ”Materiale fra forskellige kulturer” og ”Aktuelle problemstillinger”. Horisont: ”Se verden med andres øjne” og ”Vi er globale medborgere”. Forløbet belyser det faktum at nogle mennesker i verden har for lidt, mens andre har […]

Historieforløb, flygtningekrisen, STX, 3g

Historieforløb, flygtningekrisen, STX, 3g

For mere info: se@rosborg-gym.dk Kernestof: Antikkens samfund, europæisk integration, nye grænser og konflikter Globale kompetencer: Det nåede vist nærmest hele hjulet rundt. Forløbet belyser flygtningekrisen i tre spor: dens årsager i Mellemøsten – især den syriske borgerkrig, dens betydning for EU, og vurdering af de historiske paralleller, der trækkes i debatten til Romerrigets fald. Modul […]

Sæt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på skoleskemaet

Sæt FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på skoleskemaet

Globale Gymnasier har i samarbejde med UNDP og Mellemfolkeligt Samvirke udviklet en online undervisningsplatform om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.  Planlægger du et undervisningsforløb med fokus på verdensmålene så besøg www.verdensmålene.dk og bliv inspireret! På hjemmesiden kan du finde information om de 17 nye verdensmål rettet direkte mod gymnasieelever, en materialesamling til inspiration samt en række øvelser […]

Kunsten at udforske verden

Kunsten at udforske verden

BRUG KUNSTEN! Det har været budskabet bag fire inspirationsdage for gymnasielærere, som kunstmuseet Lousiana, i samarbejde med Globale Gymnasier, har afholdt i løbet af de sidste to år. Idéen med arrangementerne har været at inspirere lærere til, hvordan de kan anvende kunst i undervisningen, ikke kun i Billedkunst og Dansk, men i alle fag. Med sin udforskende og eksperimenterende natur har kunsten […]

Samfundsfag: Undervisningshæfte om globalt medborgerskab

Samfundsfag: Undervisningshæfte om globalt medborgerskab

Globalt medborgerskab er at se sig selv som en del af et fællesskab, der går på tværs af kulturelle og nationale grænser. Det handler om, hvordan man begår sig i verden og om hvordan man kan bidrage til det globale samfund. Håbet med dette hæfte er at inspirere dig til, hvordan du kan være en […]

Manual: Global Innovationscamp for HF

Manual: Global Innovationscamp for HF

Et læringsmiljø som rykker! Globale Gymnasier har udviklet en manual til afholdelse af Globale Innovationscamps for HF. Manualen indeholder en beskrivelse af de forskellige etaper af undervisningsforløbet samt en guide til innovativ global undervisning. Download manualen her. Undervisningen er udviklet med udgangspunkt i de faglige mål i Engelsk og Kultur- og Samfundsfagsgruppen.

Scroll to Top