La Mafia e lo smaltimento di rifiuti

Tema: Organiseret kriminalitet og affald

Et tema om et stadigt større globalt problem: Organiseret kriminalitet, med den sicilianske mafia Cosa Nostra som eksempel. Samtidig sætter forløbet et perspektiverende fokus på et andet stort globalt problem: Bortskaffelse af affald – et nyt kriminaliseret marked.

Fag: Italiensk og samfundsfag

Læringsmål 

  • Fortsat repetition af grammatiske kategorier
  • Forskellige metoder til mundtlig sprogfærdighed
  • Skriftlig aflevering i forlængelse af tekstlæsning: Sandra Rizza, Una ragazza contro la Mafia, Rita Atria.
  • Forskellige læsestrategier: Intensiv og ekstensiv
  • Forskellige genrer og deres karakteristika: Sagprosa, dagbog, avisartikel

Forløbsbeskrivelse

Grundbog: Cosa Nostra, Nina Bisgaard, Systime, 1999:

  1. Leonardo Messina: Come funziona la mafia?, s 33-39m (vidneafhøring af en pentito)
  2. Salvatore Riina, s 57-62 (uddrag af monografi om Totò Riina)
  3. Guido Ballo: La Sicilia umile che ti guarda negli occhi (digt om Sicilien og mafiaen), s 118.

Kopimateriale:

  1. Sandra Rizza, Una ragazza contro la Mafia, Rita Atria, morte per solitudine, La Luna, 1993, uddrag, s 127-137 (diario)
  2. Siciliainformazioni.com 7/11 09: Lombardia, la mafia dietro lo smaltimento illecito dei rifiuti. Cinque gli arresti a Palermo (avisartikel)

Der læses forskellige genrer: Sagprosatekster (1+2), ”skønlitteratur” (3) og avisartikel (4).

Tekst 1 er en introduktion til mafiavæsenets system.
Tekst 2 er om en mafiaboss, capo, Totò Riina, der nu sidder fængslet.
Tekst 3 er om Rita Atria, der var datter af en mafiaboss og endte med at begå selvmord.
Tekst 4 er en artikel om Mafiaens rolle i affaldsproblematikken.

Scroll to Top