2015-målene: Zimbabwe

Case: Zimbabwe

Globale Gymnasier har samlet en række materialer i en casebank, der fokuserer på Zimbabwe i lyset af 2015-målene. Casebanken belyser levevilkårne i et u-land i forhold til Danmark. Herved skabes en helhedsforståelse hos eleverne for samspillet mellem naturvidenskabelig metode og samfundsproblemer. Desuden formidles forståelse for u-landsproblemer generelt til brede elevgrupper, som ellers kun i ringe omfang gennem undervisningen i nutidens gymnasium vil møde de vilkår, der gælder for hovedparten af verdens befolkning.

Casebanken er udviklet i samarbejde med Operation Dagsværk og er blevet til i forbindelse med en studierejse for elever og undervisere til Zimbabwe.

Læringsmål
Undervisningen i NV skal farves af den studieretning, som eleverne har valgt. For samfundsfaglige studieretninger vil det være naturligt at vise, hvordan naturvidenskab kan bidrage til at belyse og løse reelle problemer i samfund rundt om i verden. Fokus blev især lagt på energiforsyning og energiforbrug til både biologiske og tekniske formål.

Fag: Naturvidenskabeligt grundforløb, biologi, naturgeografi, kemi og fysisk

Scroll to Top