Model United Nations

Tema: Model United Nations

I dette forløb udspiller klassen i samarbejde med en partnerskole et Model United Nations over nettet. Eleverne introduceres til international politik og udvikler landeprofiler i grupper, dannet på tværs af de to skoler.
Forløbet kulminerer med en simulering af et FN-møde, hvor eleverne repræsenterer deres forskellige lande og forhandler om en fiktiv international problemstilling.

Fag: Samfundsfag og engelsk

Læringsmål
Efter dette forløb skal eleverne gerne kunne undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og de globale forhold der gør sig gældende i forbindelse med området. I dette tilfælde vil det være FN og Syrien. Eleverne skulle også gerne kunne undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold. I dette forløb vil det primært være forholdet mellem vestlige og afrikanske interesser i Syrien. Til sidst er det meningen at eleverne også skulle forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse med den internationale politik. Undervejs skal eleverne lave en opgave med udgangspunkt i en bestemt land, der indgår i et FN-spil, der ”spilles” med partnerskolen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Forløbsbeskrivelse

 1. Overblik over konflikten i Syrien.
  Interesser, igo’er og ngo’er. Hvad er en aktør? Magtbalance? Det internationale kort.
  Materialer: ”Russiske olieinteresser holder Assad oppe”, artikel fra Politiken 24.3.2012.
  Formål: At danne sig et overblik over konflikten og de forskellige landes og institutioners interessere i konflikten.
 2. Intro til de internationale politiske skoler. Idealisme.
  Materialer: ”Global Politik” af Hans Branner, side 83-88.
  Formål: Vi ligger her fundamentet for fremtidig diskussion af de internationale politiske skoler. Primært idealisme og realisme.
 3. Realisme og den engelske skole
  Materialer: “Global Politik” af Hans Branner, side 88-93 + kopier om den engelske skole
 4. Armadillo, film
  Materialer: Film + arbejdsseddel.
  Formål: At diskutere Danmarks rolle i Afghanistan, hvilken IP-skole, der var udgangspunktet for interventionen, og hvilken politik der reelt blev brugt.
 5. Intro til Model UN
  Materialer: FN-spillets skabelon.
  Formål: Introduktion til hvorledes eleverne skal lave landeprofilen, der skal lede op til forhandlingerne med eleverne på partnerskolen.
 6. Arbejde med landeprofiler
  Materialer: Skabelon til landeprofiler.
  Formål: Eleverne arbejder med deres landeprofiler
 7. Skypedate med partnerskole
  Formål: Præsentation af landeprofiler inklusiv sikkerhedspolitiske-, økonomiske- og udviklingsmål.
 8. Arbejde med Model UN
  Formål: Forhandlinger omkring udviklingsmål på googlesite. Eleverne laver alliancer i deres respektive regioner og forhandler med andre regioner.
 9. Arbejde med opgave om terrorgrupper eller frihedskæmpere ud fra Branners definitioner af terror
  Formål: Diskussion af hvorvidt udvalgte grupper er terrorgrupper eller frihedskæmpere. Hvad er forskellen på massemord og statsterrorisme?
 10. Huntington og Fukuyama
  Formål: De to berømte teorier stilles overfor hinanden og danner et perspektiv til diskussion af USA’s udenrigspolitik og neokonservatisme.
 11. Sikkerhedspolitik
  Materiale: “Global Politk” af Hans Branner, side 70-77
Scroll to Top