Klimatopmøde

Tema: Klimatopmøde

Eleverne arbejder gruppevis med både en samfundsfaglig og en biologisk eller naturgeografisk problemstilling. De søger selv informationer og forbereder argumenter til en debat om emnet. De enkelte grupper kan for eksempelvis repræsentere et land, en interesseorganisation eller forskere.

Under selve ‘topmødet’ deler gruppen sig i to, hvor hver repræsenterer et fag og den pågældende problemstilling.

Som oplæg til projektet læses der udvalgte kapitler i Turen går til de varme lande

Fag: Biologi, samfundsfag og naturgeografi

Læringsmål

  • Forståelse for forskellige perspektiver af og argumenter for en række globale problemstillinger i relation til klima
  • Forståelse for klimaproblematikken i et politisk lys
  • At kunne anskue en problemstilling ud fra forskellige aktørers perspektiver og kunne argumentere herefter

Delegationer til topmødet

  • Australien eller tropeø: Trusler mod koralreve (øget temperatur, øget CO2-udledning og dermed forsuring)
  • WWF: Trusler mod dyreliv (for eksempel isbjørne på Arktis, temperaturafhængig kønsbestemmelse, grønlandske rensdyr)
  • Forskere om fremtidens energiforsyning (for eksempel havanlæg med søsalat, biodiesel (McDonaldsaffald i Sverige, DAKA))
  • Afrikansk land: Klimaændringer (tørke, voldsom nedbør m.v.) – hvordan påvirker det afgrøder? Hungersnød
  • Fødevareeksperter: Hvordan spiser vi klimavenligt (stamcellekød, køer der prutter mindre, rismarker, mærkning af klimavenlige fødevarer, flere grøntsager, transport af fødevarer)
  • Danske landmænd: Hvilke problemer står de overfor, hvordan kan landbruget blive mere klimavenligt, udnyttelse af landbrugsprodukter og –affald til bioenergi

Samfundsfag og geografi udarbejder tilsvarende grupper, der skal repræsentere et land, en sag, en faggruppe osv.

Scroll to Top