The Glocal Educator

Hvilke kompetencer har den globale medborger? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet i Globale Gymnasiers nuværende strategiske fokus. Men spørgsmålet kan ikke stå alene, det rejser et andet og ligeså essentielt spørgsmål: Hvilke kompetencer skal den globale underviser have, for at kunne uddanne globale medborgere?

Under konceptet fem dage, fem steder, fem workshops har den australske forsker Adam Usher rejst fra Struer til Ørestad for at fortælle om sin forskning om den nye underviserrolle: The Glocal Educator.

Hans besøg i Danmark er et led i Globale Gymnasiers arbejde med at udvikle kompetenceprofiler for globale medborgere og globale undervisere. Adam Ushers motivation er tydelig: forandring i verden, betyder forandring i uddannelsernes mål, betyder forandring for underviserrollen. Men hvilken forandring? I hans workshops rejste han to spørgsmål:

  • Hvad er en global medborger?
  • Hvad måler og underviser vi mest i: holdninger/værdier, viden eller værktøjer?

Der var overensstemmelse i svarene: En global medborger har først og fremmest at gøre med ens holdninger og værdier. Vi underviser og vurderer først og fremmest viden og værktøjer. Sådan fik Adam Usher opridset det mismatch der er mellem hvad vi vil og hvad vi gør. Usher peger på at en af grundene til at dette mismatch eksisterer er at det er rigtig svært at måle om elever har udviklet holdninger og værdier. Som et muligt svar på dette problem præsenterede Adam workshopdeltagerne for en model: Effective Lifelong Learning Inventory (ELLI), som en række britiske forskere har udviklet.

ELLI-modellen opstiller syv dimensioner, som globale medborgere skal udvikle sig indenfor. Alle syv dimensioner bevæger sig på en skala fra statisk til dynamisk og har at gøre med den lærendes indstilling til sin egen læring og udvikling. Modellen gør det muligt at måle både elevers og underviseres globale kompetencer. Dette leder tilbage til spørgsmålet om hvilken forandring underviserrollen undergår. For at kunne udvikle kompetencer indenfor disse syv dimensioner hos eleverne, peger Usher på at det er nødvendigt at man som underviser:

  • Selv er en global medborger og og selv er fokuseret på at lære og at udvikle sine kompetencer indenfor de syv dimensioner.
  • Har viden og evner indenfor pædagogisk teori og praksis, ift. at kunne tilrettelægge en undervisningskontekst som understøtter indlæring og udviklingen af de globale kompetencer.
  • Samarbejder, erfarings- og vidensudveksler med andre undervisere omkring sin egen og andres undervisningspraksis for at forbedre praksis.

Forslaget på baggrund af den forgangne uges workshops, er et samarbejde med Adam Usher, som vil fokusere på to elementer, begge med udgangspunkt i ELLI-modellen:

  • at evaluere effekten af Globale Gymnasiers aktiviteter på skolerne ift. elevudbyttet
  • at sætte fokus på udviklingen af underviserkompetencer i relation til global undervisning.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top