Next stop: Brazil

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Mariagerfjord Gymnasium tager første skridt i retningen af at skabe et kraftcenter for partnerskaber i Brasilien. Gymnasiet har påbegyndt et samarbejde med Grundfos og deres kontor i São Paulo Her kan du læse om gymnasiets strategi:

I samspil med virksomheder, der ønsker at etablere sig eller allerede er etableret i Brasilien, vil gymnasiet lave innovative undervisningsforløb, der forholder sig direkte til de konkrete udfordringer, virksomhederne står over for på det brasilianske marked. De innovative undervisningsforløb vil give eleverne indblik i det moderne Brasilien og give dem forståelse for det hyperglobale arbejdsmarked, samt gøre det globale perspektiv nærværende i den daglige undervisning. Endelig vil projektet stimulere elevernes lyst og mod til at være aktive medspillere i en global verden. Aalborg vil som partner i projektet bidrage til opkvalificering af lærerstaben, idet universitet vil skræddersy en forelæsningsrække om moderne og kulturelle forhold i Brasilien.

På nuværende tidspunkt er der etableret et samarbejde med Grundfos’ kontor i Sao Paolo og vi har et tæt samarbejde med Mariagerfjord Erhversråd for ad denne vej at give flere virksomheder mulighed for at komme på banen i forhold til Brasilien. Det vil særligt være skolens HTX-klasse der får mulighed for at udvikle ideer til Grundfos, men på sigt skal også STX inddrages.

Udover samarbejdet med virksomhederne, vil vi forsøge at opdyrke en skolekontakt i Brasilien. Såfremt der oprettes partnerskab med en brasiliansk skole er hensigten den, at lavere virtuelle undervisningsforløb på tværs af atlanten. Undervisningsforløb, som kører sideløbende i henholdsvis en klasse på Mariagerfjord Gymnasium og en klasse på den brasilianske samarbejdsskole. I forløbet samarbejder klasserne på tværs af kontinenterne og udveksler idéer i forhold til konkrete problemstillinger. Således vil der være et brasiliansk og et dansk perspektiv på en specifik udfordring. Intentionen er, at skolerne i Brasilien, i lighed med os, anvender innovationspædagogiske værktøjer i ideudviklingsfasen, men det afgøres naturligvis af de involverede brasilianske undervisere. Idé-udvikling og – udveksling vil tage afsæt i konkrete undervisningsforløb, eksempelvis om bæredygtig udvikling, vind- og sol-energi, ghettodannelse, infrastruktur, demokratisering eller konkrete udfordringer som vores danske samarbejdspartnere fra erhvervslivet står eller stod overfor på det brasilianske marked. I denne proces vil vi benytte ’blended learning’, hvor de samarbejdende klasser gennem E-learning, Skype, videoer via YouTube og lignende holder hinanden ajour og udveksler projekter og idéer. Idéen er at nedbryde forestillingen om afstand som en begrænsning for interaktion og vidensdeling, og skabe en virkelighed, hvor det, der fremstår langt væk bliver nærværende. Som gymnasium er vi med til at uddanne den næste generation af erhvervsfolk, akademikere, politikere og ledere. Denne generations verden vil være en verden, hvor også ikke-vestlige lande sætter dagsordenen, og hvor evnen til at kommunikere, konkurrere og gebærde sig på den globale scene kræver både sprogkundskaber og viden om fremmede kulturers normer, skikke, adfærd og særpræg. Det er kompetencer, som vi mener, bliver styrket i et sådan samarbejde på tværs af kontinenterne.

Vi har en forhåbning om at vores brasilianske forbindelser på sigt kan munde ud i en ansøgningen om oprettelse af brasiliansk som områdestudium C. Vi håber at disse tiltag samlet set vil tiltrække Undervisningsministeriets bevågenhed i relation til deres behandling af en sådan ansøgning. Faget vil beskæftige sig med det moderne Brasilien og vil give indsigt i og forståelse af væsentlige elementer i nyere brasiliansk historie, det moderne brasilianske samfunds kompleksitet og dynamik, elementære træk i det talte sprog (portugisisk), og kulturelle værdiers betydning for udvikling og erhvervsliv.

Projektets mål er, at Mariagerfjord Gymnasium, som det første i landet, udvider sin internationale profil til også at omfatte brasiliansk som områdestudium på C-niveau. Dette vil placere Nordjylland i front i forhold til et fremtidigt samarbejde med et land med et enormt vækstpotentiale, rig kulturarv og stigende international bevågenhed.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top