Med næsen mod Tour de Future 2013

De to sidste dage har stort set kun bestået af nye indtryk. Vi har besøgt de landsbyer, der skal være omdrejningspunktet i Tour de future-kampagnen 2013.

Landsbyboerne i Kisarawe er påvirket af den indflydelse produktionen af bioethanol har haft på deres produktion af afgrøder. Landsbyen er blevet lovet nye skoler og mange arbejdspladser til landsbyens indbygger, for til gengæld at sælge deres land til firmaet SunFuel. SunFuel har købt jorden af bønnerne men har ikke levet op til landsbyboernes opfattelse af deres fælles aftale.

Problemet er nu at SunFuel har videresolgt jorden, landsbyen før rådede over, så det nu er et helt andet firma der har retten til den omtalte jord. Det betyder altså at landsbyens indbyggere ikke længere har noget at hænge deres aftale op på. Grundet mangel på jord og dermed produktion af afgrøder, har mange i landsbyerne nu ikke længere råd til hverken tøj, vand eller andre fornødenheder.

Af Mikala, Københavns Åbne Gymnasium

Scroll to Top