Kan man lære at lære? – Globale Gymnasier arbejder med CLARA

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Svendborg Gymnasium og Kalundborg Gymnasium arbejder for tiden med at indføre selv-evalueringsmetoden CLARA i deres undervisning. Formålet med det nye tiltag er at udvikle elevernes evner til at arbejde aktivt med deres egen tilgang til læring og dermed styrke den måde de tilegner sig og anvender ny viden. De første erfaringer med CLARA viser desuden at arbejdet med de coachingsredskaber, som følger med metoden, styrker lærer/elev relationen.

Lige før jul afholdte Svendborg Gymnasium en workshop, som skal sætte gang i deres arbejde med selv-evalueringsmetoden CLARA. Tim Small fra England, som er en af udviklerne af CLARA, var inviteret til at introducere teorien bag metoden samt fortælle om dens anvendelse i praksis. Lærere og en uddannelsesleder fra Kalundborg gymnasium, som har erfaringer med implementering af CLARA på deres skole, deltog desuden i workshoppen.

Kort beskrivelse af Crick Learning for Resilient Agency Profile (CLARA)

CLARA er en selv-evalueringsmetode, som fokuserer på en række egenskaber, der relaterer sig til den indstilling og adfærd hos elever og lærere, som det kræver for at tilegne sig og anvende ny viden. Det drejer sig om læringsdimensionerne: mindful agency, hope and optimism, sense-making, creativity, curiosity, collaboration, belonging, openness to learning.

Formålet med CLARA er at give lærere og elever bevidsthed om, at man kan blive bedre til at lære, og at det kan betale sig at arbejde målrettet i undervisningen på tværs af fagene med at træne disse egenskaber. Refleksionerne bliver sat i system ved at lærere og elever besvarer en række spørgsmål i et online system. Svarene på disse spørgsmål danner udgangspunktet for en individuel læringsprofil, som grafisk fremstiller den enkeltes styrker og svagheder. Dette bliver udgangspunktet for refleksion hos den enkelte elev, som sammen med sin lærer kan ligge en strategi for, hvordan han eller hun kan arbejde for at forbedre sine evner til at lære.

CLARA på to globale gymnasier

I Kalundborg har de på skolen siden sommerferien arbejdet med CLARA i flere af skolens klasser og er meget positive over forløbet. Uddannelsesleder Mads Seneberg Christensen fortæller: ”Vi har på Kalundborg Gymnasium de senere år arbejdet med at forbedre relationen mellem lærer og elev. Vi har i den forbindelse brugt forskellige evalueringsværktøjer i forhold til elevernes læring. Med metoden CLARA er der tydelig dokumentation for elevens progression i forhold til læring, og det er det vi ser som CLARAs force. ” Kalundborg Gymnasium er så glade for resultaterne af arbejdet med CLARA, at de forbereder at indføre CLARA som evalueringsform på hele skolen.

Skolernes arbejde med CLARA startedes for 3 år siden, da de, på baggrund af deres medlemskab af Globale Gymnasier, blev tilknyttet et internationalt forskningsprojekt Glocal Educator. I den forbindelse blev de introduceret til selv-evalueringsredskabet Effective Lifelong Learning Inventory, ELLI (senere omdøbt til Crick Learning for Resilient Agency Profile, CLARA)

På sigt ønsker skolerne at oversætte CLARA metoden til dansk og til den danske kontekst. Det håber de ligeledes kan komme andre skoler i Danmark til gode.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”2755″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”large”][vc_single_image image=”2767″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”large”][vc_single_image image=”2766″ border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”large”][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top