Globale Gymnasier udvider partnerskaber i Nairobi, Kenya

Birte Klæsøe Lund og Mads Seneberg Christensen hhv. vicerektor og pædagogisk uddannelsesleder på Kalundborg Gymnasium og HF har i december været i Nairobi sammen med Globale Gymnasiers koordinator Liv Gunnarsen for at indlede partnerskaber i forbindelse med en ny studieretning gymnasiet starter op i august 2013. Studieretningen vil bygges op omkring en studietur til Nairobi i 2.g. som skal styrke eleverne i at udvikle lyst og mod til at blive aktive medspillere der bidrager til en mere bæredygtig udvikling af en global verden.

Studieturen og samarbejdet med kenyanske partnere vil give eleverne mulighed for at udvikle en større forståelse for globale problemstillinger og styrke deres globale udsyn. Som Mads og Birte beskriver det:

Kalundborg Gymnasium og HF ligger i provinsen. Det kan være en stor udfordring for eleverne at flytte efter en videregående uddannelse. Vi mener, at dette projekt er med til at udvide elevernes syn på deres egen rolle og muligheder. Eleverne træder ud af vante rammer og ser livsvilkår som ligger langt fra deres egne. De vil opleve, at andre kulturer ser anderledes på mange emner, men at det kan være med til at skabe større udsyn og forståelse, når man mødes og drøfter emner sammen – de bliver aktive i den globale virkelighed og tankegang.

På turen mødtes Mads og Birte med trænere på Mellemfolkeligt Samvirkes platform i Nanyuki, fire timers kørsel fra Nairobi. Her undervises unge danskere og kenyanere i globalt medborgerskab og kulturforståelse. Kalundborg Gymnasium planlægger at gennemføre en stor del af studieturen i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirkes trænere på platformen, hvor eleverne vil bo i hovedparten af de to uger studieturen varer. Eleverne vil også tilbringe nogle dage i Nairobi, hvor de vil have mulighed for at opleve forskellen mellem land og by i Kenya.

Mads og Birte mødtes i Nairobi med Map Kibera og Voice of Kibera. Map of Kibera arbejder med at kortlægge Kibera, som er det største slum område i Nairobi. Voice of Kibera arbejder med borgerjournalistik i Kibera. Begge organisationers arbejde kan give eleverne fra Kalundborg viden om de problemstillinger som beboerne i Kibera (og andre slumområder) står overfor og hvilke typer af initiativer de har iværksat for at løse disse problemstillinger.

Kalundborg Gymnasium etablerede også et partnerskab med det kenyanske gymnasium Malezi school under turen i Nairobi. Skolen er en privat non-profit skole, som har elever fra mange forskellige lande i Afrika og også elever på scholarships fra Kibera, som skolen ligger lige ved siden af. Malezi school og Kalundborg Gymnasium planlægger at lave online undervisningsforløb sammen i undervisningen op til elevernes studierejse til Kenya, hvor eleverne også vil møde hinanden.

Kalundborg Gymnasium og HF er ikke alene i Globale Gymnasier om at se mulighederne i samarbejdet med kenyanske skoler og organisationer. Grenaa Gymnasium har et velfungerende skolepartnerskab med gymnasiet Nairobi Academy og tager i januar 2013 afsted på en studietur med ca. 15 elever for at besøge deres partnerskole. Programmet, som hedder Globale Gymnasier Kenya Explorer, inkluderer at eleverne skal indkvarteres privat hos elever fra Nairobi Academy, følge undervisning på skolen og derudover lave et individuelt projekt, som de arbejder på under turen.

Scroll to Top