Online undervisningssamarbejder styrkes

Den 28. og 29. februar 2012 samledes lærere fra Globale Gymnasier i København og Struer for at udvikle undervisningsforløb, der involverer samarbejde og udveksling mellem elever fra forskellige skoler. Projektet udspringer af et ønske i Globale Gymnasiers netværk om at styrke erfaringer med online undervisningssamarbejder – erfaringer som skal styrke netværkets skoler i at samarbejde i undervisningen med partnerskoler globalt.

Der er 36 lærere fra 9 forskellige skoler involveret i projektet,  som har udviklet forløb i par på tværs af skolerne. Der er mange forskellige faggrupper involveret og forløbene spænder fra at lade eleverne samle repetetionsøvelser i engelsk grammatik på et Google site og til et forløb i musik, hvor elever skal indspille og uploade musikvideoer til hinanden.
Søren Hove fra Struer Statsgymnasium fortalte blandt andet om et forløb han har udviklet i samarbejde med en lærer fra Ikast Brande Gymnasium. Forløbet har fokus på analyse af nyhedsformidling i henholdsvis Struer og Ikast Brandes lokalaviser. Eleverne analyserer nyhedsformidlingen i de to aviser for derefter at sammenligne deres resultater på et google site.
Erfaringerne fra de forskellige forløb vil blive samlet på et opfølgningsmøde i uge 17. Disse erfaringer skal styrke Globale Gymnasiers undervisningssamarbejde i globale skolepartnerskaber.
Scroll to Top