Scenes and Sounds of My City

I marts 2009 havde den globale klasse 1.z en videokonference over Skype med en klasse på en privatskole i Karachi, Pakistan, og deres to lærere Atteqa Malik (grafisk kunstner) og Leena Ahmed. De to klasser ville udveksle tanker, billeder og små videofilm over temaet ”Scenes and Sounds of My City”, og de mødtes virtuelt ved endnu to Skype konferencer i løbet af foråret 2009

Formålet med den virtuelle udveksling var dialog med henblik på at kunne mødes på tværs af forskelle og kulturer for dermed at arbejde med gensidig forståelse samt at nedbryde fordomme.

Eleverne på Langkær Gymnasium og eleverne i Karachi producerede forskelligt materiale, som blev publiceret på en blog inden de virtuelle Skype seancer, og dialogen tog udgangspunkt i det materiale, men der dukkede også mange andre spontane spørgsmål op undervej.

Scroll to Top