Opfølgning på Google-forløb

I starten af maj 2012 holdt Globale Gymnasier opfølgning på et projekt om at give lærere i netværket erfaringer med at bruge Google apps i undervisningen i samarbejde mellem to skoler. Således har elever og lærere på skolerne i Globale Gymnasier i marts og april haft online udvekslinger som del af undervisningen i en række forskellige fag. Det langsigtede mål var at lærerne skulle opbygge erfaringer med at planlægge og gennemføre korte udvekslinger, som kan danne udgangspunkt for lignende samarbejder med udenlandske partnerskoler.

Opfølgningen gav lærerne mulighed for at dele deres oplevelser og erfaringer, som kan bruges fremadrettet i planlægningen af forløbene med de udenlandske partnerskoler. Generelt var det evalueringen fra de deltagende lærere, at det var motiverende for eleverne at der var autentiske modtagere “i den anden ende” som læste og reagerede på deres arbejde.

Derudover fremhævede nogle lærere mere specifikke erfaringer og eksempler på læring fra forløbet. Eksempelvis gennemførte to lærere fra Kalundborg og Rosborg Gymnasium et forløb i et Google Doc, hvor eleverne fra den ene klasse skulle give feed back på analyser fra elever i den anden klasse, som havde analyseret tekster omkring islam i religion. Læreren for den ene klasse der skulle give feed back fortalte, at projektet havde været en øjenåbner for både hende og eleverne i forhold til hvordan man kommunikerer online. De havde i klassen haft diskussioner om hvordan man formidler konstruktiv kritik skriftligt, hvordan formuleringer modtages af læseren. Denne erkendelse er særligt interessant i forhold til samarbejdet med elever og lærere fra andre lande, hvor interkulturel dialog er en af de afgørende kompetencer som Globale Gymnasier arbejder med. To lærere fra Kalundborg og Helsingør Gymnasium havde gennemført et forløb, hvor eleverne sammen på tværs af skolerne skulle udforme et Google Site, hvor de samlede grammatikregler i engelsk til brug for eksamenslæsning. At sitet havde et formål der rakte ud over det konkrete forløb med at udvikle sitet var en ekstra motivationsfaktor for eleverne.

Endelig understregede lærerne også at det er vigtig at eleverne bliver introduceret personligt inden de skal samarbejde fagligt. Lærerne og eleverne havde løst dette på forskellige måder. Nogle elever havde skrevet introduktioner af sig selv i Google Docs, på sitet, gennem chat eller på Facebook.

Efter evalueringen brugte lærerne resten af opfølgningsdagen på at planlægge forløb med deres udenlandske partnerskoler, som skal gennemføres i næste skoleår inden uge 42. På baggrund af disse forløb vil der blive lavet endnu en opfølgning.

Scroll to Top