Nyt forløb til engelskfaget

Engelskforløb, Food for Thought, STX, 1g

Verdensmål: 1: Afskaf fattigdom, 2: Stop sult, 3: Sundhed og trivsel

Forløbet belyser det faktum at nogle mennesker i verden har for lidt, mens andre har så meget at de bliver syge af det.

Globale kompetencer: Hovedsageligt fokus på
Global faglighed: ”Materiale fra forskellige kulturer” og ”Aktuelle problemstillinger”.
Horisont: ”Se verden med andres øjne” og ”Vi er globale medborgere”.

Se hele forløbsbeskrivelsen under Undervisning

Scroll to Top