Introdage: en global kickstarter

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Globale Gymnasier har de sidste par måneder gennemført fire intro-workshops fordelt i hele landet. Formålet med introdagen var at introducere lærere og elever til Globale Gymnasier og lade dem komme i gang med at  udvikle globale undervisningsforløb til studieretningerne i 1.g. Her følger stumper af beretning fra de forskellige dage.

Anne Mette W. Nielsen, projektleder på Globale Gymnasier i pilotfasen og nuværende følgeforsker på projektet, har indledt de fleste introworkshops med oplægget “Globale Gymnasier – uddannelsesudvikling i en globaliseret verden”. I oplægget fortæller hun om Globale Gymnasiers historie og formål, som en kickstarter for diskussionen af, hvordan vi kan forstå relationen mellem globalisering og uddannelse.

Anne Mettes oplæg bliver fulgt op at en række konkrete eksempler fra undervisere i Globale Gymnasiers netværk, som sætter ord og billeder på hvordan Anne Mettes slides ser ud i real life:

  • Veteran Cosmic Rockers & Århus Tech: Marie Bøje Lundgaard fra Århus Tech Gymnasium har lavet et forløb i samarbejde med verdensmusikfestivalen Womex. Forløbet blev præsenteret for eleverne som en grafisk konkurrence, hvor eleverne skulle udvikle plakater med det formål at reklamere for den Vestafrikanske rap gruppe Veteran Cosmic Rockers koncert i Århus. Det bedste forslag blev udvalgt, trykt og ophængt i byen forud for koncerten. Undervejs i forløbet med udviklingen af plakaterne fik eleverne feed back fra rap-gruppen via skype og gruppen var også en del af dommerpanelet sammen med læreren og en fagperson fra den grafiske verden. Forløbet indeholder flere af de elementer Globale Gymnasier arbejder med, både den virtuelle dimension, den globale og lokale interaktion, samt handlings og formidlingsdelen af elevernes arbejde. Du kan læse bekrivelsen af forløbet for eleverne her og Maries noter til forløbet her.
  • Amnesty, Arken & Københavns Åbne Gymnasium: Mads Strarup fra Københavns Åbne Gymnasium præsenterede et tværfagligt forløb som han og to andre lærere havde lavet omkring menneskerettigheder i samarbejde med Amnesty International og Arken. Forløbet blev startet med et oplæg fra Amnesty International og gennem forløbet blev menneskerettigheder behandlet i fagene samfundsfag, dansk og historie. Eleverne skulle derefter designe en plakat, der visualiserede og formidlede en af menneskerettighederne og arrangere en afsluttende fernisering for forældre og andre elever på skolen. Du kan se flere af plakaterne i Mads’ ppt her. Som fagligt indput til dette arbejde var eleverne til workshop på Arken. Mads fremhævede i sit oplæg på Globale Gymnasiers introworkshop den ekstra dimension, som samarbejdet med de eksterne partnere gav. Med hans ord gav det en forløbsfaglighed, som gik ud over det tværfaglige samarbejde fordipartnerne kunne give en ekstra faglighed til kerne-elementerne i forløbet.
  • Globale aspekter i Naturvidenskabeligt Grundforløb: Der blev også præsenteret et par andre forløb på de forskellige introworkshops. I Århus præsenterede Niels Henrik Würtz fra Langkær Gymnasium et forløb om energi og klima, som han havde gennemført i det naturvidenskabelige grundforløb. Du kan læse mere her. Og i København præsenterede Dorte Fensteen et forløb omkring globale ressourcer og konfliktmineraler, som du kan læse mere om her og her.
  • Der blev også udviklet en mappe på google drev med alle præsentationer og forløbs beskrivelser fra introdagene, som du kan finde her.

En vigtig del af introworkshopperne var desuden at de deltagende lærere og elever udviklede forløb som de skulle gennemføre i deres egne studieretningsklasser. Resultatet af dette arbejde er en bred vifte af spændende forløb:

  • Studieretningsdag med globalt kick off: på Århus Techs introdag udviklede en række undervisere et koncept som integrerede elevernes studieretningsdag og introduktionen til global undervisning. Læs mere om konceptet her.
  • Få Tour de Future ind i fagene: på Rosborg resulterede introdagen bl.a. i et koncept til hvordan man kan integrere Tour de Future i undervisningen og dermed forberede eleverne fagligt til kampagnen. Læs mere om det her.

Introdagene bliver også brugt som en kickstarter for andre globale arrangementer:

Tilmeld dig vores månedtlige nyhedsbrev her og få inspiration til hvordan de globale aspekt kan finde vej til dit gymnasium.

Introdagene er optimale til at sætte gang i det globale arbejde på gymnasierne, ved at koble viden om Globale Gymnasiers formål med eksempler fra virkeligheden og hands-on arbejde ift. at komme i gang med at udvikle globale forløb og arrangementer.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top