Tag: Effective Lifelong Learning Inventory

The Glocal Educator

The Glocal Educator

Hvilke kompetencer har den globale medborger? Dette spørgsmål er omdrejningspunktet i Globale Gymnasiers nuværende strategiske fokus. Men spørgsmålet kan ikke stå alene, det rejser et andet og ligeså essentielt spørgsmål: Hvilke kompetencer skal den globale underviser have, for at kunne uddanne globale medborgere? Under konceptet fem dage, fem steder, fem workshops har den australske forsker […]

Scroll to Top