Nyheder

Tilegnelsen af globale kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet – en større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende antagelser. Det er en målsætning for Globale Gymnasier.

I kraft af Globale Gymnasiers organisering som netværk opstår dannelses-og uddannelsesprojekter på baggrund af gymnasiernes indsatser til gensidig inspiration og udvikling. Dette sker løbende i samarbejde med netværkets
styre-og koordinatorgruppe. Du ser her vores seneste tiltag.

Klimapsykologi

Forløbet tager udgangspunkt i psykologen, Per Espen Stoknes’ fem psykologiske barriere, som står i vejen for, at vi kan erkende og handle adækvat i forhold

Læs mere »

Kenyanske workshops

Mange elever fra Globale Gymnasier har efterhånden været på virtuel rejse til Kenya – på Staytour. I september har flere af gymnasierne haft besøg af

Læs mere »

Spildevand og EU

Ferskvand er en dyrebar ressource, hvis beskyttelse ligger under EU-lovgivningen, her i blandt beskyttelse af drikkevand og overfladevand. Projektet tager udgangspunkt i, at eleverne får

Læs mere »

EU på studieturen

Brug gymnasiets studietur til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på forskellige EU-temaer – eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration

Læs mere »
Scroll to Top