Globale kompetencer i søgelyset #glocom13

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Med afgang fra skolens parkeringsplads før nogen andre fik sko på, begyndte torsdag d. 29. august tidligere for en gruppe elever og undervisere fra Struer Gymnasium end for andre mennesker. Men de var ikke de eneste på vej sydover af E45. Delegationer fra Langkær, Rosborg, Grenaa, Århus Tech og Ikast-Brande fulgte med i bus, i tog, i bil. Da alle disse mennesker ramte E20 stødte flere til. Elever og undervisere fra Svendborg, fra Kalundborg, fra Helsingør, alle med samme mål, fysisk: at ramme Københavns Åbne Gymnasium klokkken 9.30, åndeligt: at mødes i en dialog om globale kompetencer i gymnasiet. 

Torsdag d. 29. august afholdte Globale Gymnasier konferencen Global Competences in Education. En konference, som samlede 300 af netværkets elever, undervisere, rektorere og samarbejdspartnere. En konference, hvor læringsmålene for global uddannelse blev begrebsliggjort. 

Ved ankomst til Københavns Åbne Gymnasium blev de mange mennesker budt velkommen af konferencens crew (bestående af elever fra skolen), navneskilte, croissanter og kaffe. Kristian Jacobsen, rektor ved Helsingør Gymnasium åbnede konferencen med nogle refleksioner over netværkets formål:

Is it about success or is it about enabling students to go out and make an impact?

Igennem dagens oplæg, debatter og workshops blev det klart at svaret på dette spørgsmål ikke nødvendigvis var et enten-eller, men nærmere et både-og.

Første dame på talerstolen: Veronica Boix-Mansilla, professor ved Harvard Graduate School of Education. Veronica leder os anekdotisk igennem sine forskningsresultater. Ved at have interviewet og observeret lærere og elever verden over har hun, i samarbejde med sit forskningsteam, identificeret fire dimensioner, inden for hvilke nutidens og fremtidens elever bør udvikle kompetencer:

  • Investegate the world
  • Recognize perspectives
  • Communicating ideas
  • Take action

Hun eksemplificerer sine pointer med bl.a. Chimamanda Adichie’s The Danger of Single Stories og fortællingen om eleven Walden J. Davis fotoprojekt.[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]Veronica’s oplæg bliver efterfulgt at et oplæg fra Mads Eriksen fra Dansk Industri og Marianne Ping Huang fra Aarhus Universitet. Mads lægger ud:

Danmark skal være det mest fordelagtige land at bedrive virksomhed i.

En vigtig faktor i at opnå dette er uddannelse, for som han siger:

We need young people who know how to navigate in the world.

Dette er Marianne Ping Huang enig med og udlægger universiteternes arbejde mod dette mål samt hvordan globale kompetencer hænger sammen med dette. En af hendes pointer går på nødvendigheden i at kunne måle og evaluere på disse nye kompetencer: 

If we don’t define a set of competences and find a way to assess them we will not be accepted

En pointe som understreger vigtigheden af konferencen og af evaluerings- og kompetenceudviklingsprojektet The Glocal Educator, som Global Gymnasiers skyder i gang dette efterår. 

Efter frokost bliver det tid til tre fortællinger fra praksis: en rektor, en underviser og en elev fortalte om deres erfaringer med global uddannelse og globale kompetencer. Anders Østergaard, rektor ved Langkær Gymnasium beskriver hvordan gymnasiet havde vendt mangfoldigheden i elevgruppen fra et problem til et potentiale ved at fokusere på det globale. Anders’ holdning er klar:

Der er ingen national handleplan for globale kompetencer i gymnasiet. Så vi kan bare sige: ok, sådan er det, så må vi bare selv gøre noget ved det.

Og dette blev de næste to fortællinger tydelige beviser på at der er motivation for at gøre:

Mads Strarup, underviser ved Københavns Åbne Gymnasium, fortæller om to forløb, hvor eleverne havde samarbejdet med henholdsvis Arken, Amnesty og Red Barnet og hvordan eksterne samarbejdspartnere og et konkret produkt havde indflydelse på elevernes motivation og engagement.

Mathias Madsen, elev ved Rosborg Gymnasium begynder sin fortælling om sine egne erfaringer med Globale Gymnasier, men ender med at konkludere at Globale Gymnasiers næste mål måtte være at bevæge sig fra, at kunne tilbyde en lille gruppe af elever store læringsoplevelser, til at ramme en langt større gruppe af elever. Måden denne bevægelse skal ske på er, ifølge Mathias, at styrke Globale Gymnasiers elevgrupper på de enkelte gymnasier.

Med disse inspirerende ord er tiden nået til at omsætte alle ordene til handling. Igennem to runder af workshops får deltagerne indfanget de vigtigste pointer fra alle oplæggene, sammenlignet dem med de nuværende initiativer på deres gymnasier, samt idégeneret nye tiltag for at gøre arbejdet med de globale kompetencer endnu mere strategisk og bevidst. Alle pointerne bliver samlet på konferencen wall:[/vc_column_text][vc_column_text]

[/vc_column_text][vc_column_text]Wall’en bliver afslutningen på konferencen, men samtidig også springbrættet til en mængde nye tiltag og initiativer i Globale Gymnasier.

Tak for en lærerig dag. Tak til oplægsholderne. Tak til Conference Crew’et. Tak til dig der var med.

Ps. Du vil i løbet af næste uge kunne finde slides, billeder og video fra konferencen her på hjemmesiden.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top