2015-Målene: Konflikt

Case: Israel/Palæstina

Forløbet tager med Israel-Palæstina konflikten fat i en case, som både har international opmærksomhed og som lokalt har betydet store problemer i forhold til at arbejde konstruktivt mod 2015-målene og som har medført en negativ udvikling inden for et eller flere af målene. Samtidig repræsenterer casen også en mulighed for at gå til et relativt kendt stof på en ny måde.

Fag: Samfundsfag, engelsk og dansk

Pædagogisk-didaktiske udgangspunkt

Gennem arbejdet med hverdagskonflikter udfordres eleverne til at overveje, hvordan de møder de konflikter, de selv oplever i hverdagen. Denne komponent skal skærpe elevernes forståelse og indlevelse i arbejdet med viden om konflikter.

Handlingsaspektet i forløbet kan fokuseres på elevernes handlinger i hverdagen i forhold til konfliktsituationer, men det kan også rettes mere mod 2015-målene og det fælles internationale ansvar for konfliktløsning.

Læringsmål

Forløbet skal bidrage til, at eleverne:

  • Opnår øget indsigt i de konflikter, de oplever i hverdagen og bliver bedre i stand til at sætte sig ind i, hvordan det er at leve i et samfund i konflikt
  • Lærer at anskue konflikter med konfliktteoretiske briller
  • Lærer om konflikters indvirkning på opnåelse af FN’s 2015-mål – og mere specifikt betydningen af Israel-Palæstina-konfliktens indvirkning på Palæstinas opnåelse af 2015-målene

Forløbets opbygning

Del 1: Arbejdet med elevernes egne forståelser af konflikter

Del 2: Konfliktforståelse på internationalt plan

Del 3: Sammenhængen mellem konflikt og 2015-målene

Ambitionen er, at eleverne gennem indsigt i deres egne forståelser af konflikter bliver bedre til at leve sig ind i, hvordan det er at leve i et samfund i konflikt. Denne indlevelse-komponent er sat i centrum på foranledning af elevgruppens input i udviklingsfasen og er en vigtig del af forløbet. Samtidig vurderes det, at det også kan være sårbart at arbejde med elevernes egne erfaringer med konflikter. På denne baggrund er del 1 + 2 koblet sammen, således at man arbejder parallelt med egen konfliktforståelse og konfliktforståelse på internationalt plan.

Dette betyder også, at læreren kan lægge mere eller mindre vægt på del 1 eller 2. Vælger man som lærer at fokusere på arbejdet med del 2, kan man vælge at arbejde med computerspillet Global Conflicts: Palestine (beskrevet nedenfor), der også kan opfylde ønsket om indlevelse. Vælger man at arbejde meget med del 1, kan læreren her vælge enten at arbejde med elevernes oplevelser af konflikter i klassen eller arbejde mere distanceret med eleverne generelle konfliktforståelse.

Arbejdet med konfliktforståelse i del 1 + 2 giver eleverne en baggrundsviden og indlevelse, der skal gøre arbejdet med konflikt og 2015-målene (del 3) mere engagerende og vedkommende.

Israel-Palæstina er valgt som case, men i princippet kan mange konflikt-cases anvendes. De aktiviteter, der anvendes i del 1 + 2, kan fint bruges i arbejdet med andre cases.

Scroll to Top