#Genforen dit fællesskab 2021

#Genforen dit fællesskab

Efterårets elevcamp 2021 fandt sted i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. Elever fra hvert af de ni globale gymnasier mødtes med 50 elevambassadører (gymnasieelever fra det dansk/tyske mindretal på begge sider af grænsen) på Duborg Skolen (dansk skole i Tyskland).

I små blandede grupper på tværs af alle grænser samarbejdede og samtalte de globale elever og elevambassadørerne om minoritets- og majoritetsproblematikker, bindestregsidentitet, nationalitetsfølelse, fordomme, stereotyper, sprog, drømme, barndoms-, ungdoms-, studieliv og voksenliv. 

I fællesskab gik eleverne ud og spiste sammen, købte ind sammen, lavede mad sammen i Duborg Skolens skolekøkken, og de udviklede interviewguides målrettet repræsentative folk og institutioner rundt omkring i Flensborg midtby, som grupperne hver især mødtes med og interviewede. 

Eleverne afsluttede efterårets camp med at udarbejde mange forslag til et dilemmaspil om grænseproblematik og nationalitetsfølelse.

Herunder kan du downloade dilemmakort og spilleplade.

Scroll to Top