Tilmelding til Lærerworkshop

Sådan kan du bruge FN’s nye Verdensmål for Bæredygtig Udvikling i din undervisning.

FNs Udviklingsprogram – UNDP, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke tilbyder Globale Gymnasiers undervisere i alle faggrupper en skræddersyet workshop, hvor du fĂĄr bĂĄde inspiration og redskaber til, hvordan du kan aktualisere din undervisning med FN’s 17 nye verdensmĂĄl.

Kursusdato: 26. januar kl. 09:30-15.30

Sted: Rosborg Gymnasium, Vejle

Antal: 42 deltagere  – 3 fra hvert medlemsgymnasium

Tilmelding: Inden 15. november via dette link.

Pris: Gratis – transport dækkes af skolerne selv

Kontakt: kirsten@globalegymnasier.dk

Om kurset:

Med kurset bliver du i stand til at arbejde med FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling i netop dit fag. Du introduceres for tilgange og metoder til din undervisning, hvor udgangspunktet er dine elevers refleksion over globale problemstillinger. Målet er, at de oplever globale sammenhænge som nærværende og erfarer sig selv som aktive aktører i en kompleks verden.

Kurset indeholder vidensinput, en metodisk introduktion til et nyt digitalt læringssite samt sparring og forløbsplanlægning med kolleger, der underviser i samme fag. Kurset er for alle faggrupper!

PĂĄ kurset fĂĄr du:

* Præsentation af FN’s nye verdensmål for bæredygtig udviling v. UNDP

* En introduktion til et helt nyt digitalt læringssite om FN’s nye verdensmål, hvor der findes materialer og øvelser.

* Ideer til hvordan du selv, i sparring med fagkolleger, kan opbygge forløb, hvor FN’s nye verdensmål indgår.

* En konkret, tilpasset forløbsplan, du kan bruge i dit undervisningsforløb

Link til dagens program.

Andre indlæg i kategorien: Projekter