The Glocal Educator

Hvilke kompetencer har den globale medborger? Dette sp√łrgsm√•l er omdrejningspunktet i Globale Gymnasiers nuv√¶rende strategiske fokus. Men sp√łrgsm√•let kan ikke st√• alene, det rejser et andet og liges√• essentielt sp√łrgsm√•l: Hvilke kompetencer skal den globale underviser have, for at kunne uddanne globale medborgere?

Under konceptet fem dage, fem steder, fem workshops har den australske forsker Adam Usher rejst fra Struer til √ėrestad for at fort√¶lle om sin forskning om den nye underviserrolle: The Glocal Educator.

Hans bes√łg i Danmark er et led i Globale Gymnasiers arbejde med at udvikle kompetenceprofiler for globale medborgere og globale undervisere. Adam Ushers motivation er tydelig: forandring i verden, betyder forandring i uddannelsernes m√•l, betyder forandring for underviserrollen. Men hvilken forandring? I hans workshops rejste han to sp√łrgsm√•l:

  • Hvad er en global medborger?
  • Hvad m√•ler og underviser vi mest i: holdninger/v√¶rdier, viden eller v√¶rkt√łjer?

Der var overensstemmelse i svarene: En global medborger har f√łrst og fremmest at g√łre med ens holdninger og v√¶rdier. Vi underviser og vurderer f√łrst og fremmest viden og v√¶rkt√łjer. S√•dan fik Adam Usher opridset det mismatch der er mellem hvad vi vil og hvad vi g√łr. Usher peger p√• at en af grundene til at dette mismatch eksisterer er at det er rigtig sv√¶rt at m√•le om elever har udviklet holdninger og v√¶rdier. Som et muligt svar p√• dette problem pr√¶senterede Adam workshopdeltagerne for en model: Effective Lifelong Learning Inventory (ELLI), som en r√¶kke britiske forskere har udviklet.

ELLI-modellen opstiller syv dimensioner, som globale medborgere skal udvikle sig indenfor. Alle syv dimensioner bev√¶ger sig p√• en skala fra statisk til dynamisk og har at g√łre med den l√¶rendes indstilling til sin egen l√¶ring og udvikling. Modellen g√łr det muligt at m√•le b√•de elevers og underviseres globale kompetencer. Dette leder tilbage til sp√łrgsm√•let om hvilken forandring underviserrollen underg√•r. For at kunne udvikle kompetencer indenfor disse syv dimensioner hos eleverne, peger Usher p√• at det er n√łdvendigt at man som underviser:

  • Selv er en global medborger og og selv er fokuseret p√• at l√¶re og at udvikle sine kompetencer indenfor de syv dimensioner.
  • Har viden og evner indenfor p√¶dagogisk teori og praksis, ift. at kunne tilrettel√¶gge en undervisningskontekst som underst√łtter indl√¶ring og udviklingen af de globale kompetencer.
  • Samarbejder, erfarings- og vidensudveksler med andre undervisere omkring sin egen og andres undervisningspraksis for at forbedre praksis.

Forslaget på baggrund af den forgangne uges workshops, er et samarbejde med Adam Usher, som vil fokusere på to elementer, begge med udgangspunkt i ELLI-modellen:

  • at evaluere effekten af Globale Gymnasiers aktiviteter p√• skolerne ift. elevudbyttet
  • at s√¶tte fokus p√• udviklingen af underviserkompetencer i relation til global undervisning.

Andre indlæg i kategorien: Glocal Educators

Andre indlæg i kategorien: Nyheder