Gymnasier

Netværket består af 12 gymnasieskoler spredt over hele Danmark. Gennem videndeling og gensidig inspiration styrker Globale Gymnasier skolernes arbejde med at gennemføre undervisning og øvrige aktiviteter med et globalt perspektiv. Globale Gymnasier udgører en ramme om fælles projekter for alle netværkets skoler og “klynge-projekter” for dele af netværkets skoler.

Netværket drives frem af en kombination af skolernes egne initiativer og de projekter, som vi samarbejder om på tværs af netværket. Alle skoler i netværket har skrevet ind i deres handleplan, hvordan skolen arbejder med globalt udsyn.

Organisering: Lokalt på gymnasierne udforskes og implementeres globale kompetencer på baggrund af den daglige undervisning båret frem af lærerkollegiet. Dette sker i samspil med de øvrige dannende aktiviteter, der ligeledes udgøre et ben i gymnasieuddannelsen.
Typisk involverers elevgrupper, der på tværs af klasser og årgange gør en særlig indsats for globaliseringens tydelighed.

På skoleniveau arbejdes der med:

  • Skabe tydelighed omkring global bevidsthed som en væsentlig faktor i  udviklingen af faglighed og dannelse i gymnasiet.
  • Udvikle og gennemføre undervisningsforløb samt studierejser, der udvikler og understøtter globale kompetencer hos eleverne.
  • Indgå i partnerskaber med virksomheder, NGO’er og skoler i udlandet som led i at skabe virkelighedsnær undervisning.

Globale Gymnasier ledes af en styregruppe, der består af de deltagende gymnasiers rektorer. Styregruppen udpeger hvert 3. år 3 rektorer som sammen med 3 lærerrepræsentanter udgør netværkets koordinationsgruppe. Hensigten er at skabe bedst mulige vilkår for at vision og hverdagens praksis løbende afstemmes. Hermed understøttes de bedst mulige vilkår for at formålet med Globale Gymnasier realiseres så godt som muligt på skolerne.

Aarhus Gymnasium
AARHUS TECH

Koordinatorer:
Anne Marie With Bøje
amwb@aarhustech.dk
Jens Weibel
jwe@aarhustech.dk

www.aarhustech.dk

Dollerupvej 2
8000 Aarhus C

Grenaa
Gymnasium

Koordinator:
Susanne Dybdahl Jensen
sd@grenaa-gym.dk

www.grenaa-gym.dk

N. P. Josiassensvej 21
8500 Grenaa

Ikast Brande
Gymnasium

Koordinator:
Magrethe Ellegaard Hansen
mh@ikast-gym.dk

www.ikast-gym.dk

Bøgildvej 2
7430 Ikast

Kalundborg
Gymnasium og HF

Koordinatorer:
Malene Lysemose og
ml@kalgym.dk
Marie Sandvad Pedersen
ms@kalgym.dk

www.kalundborg-gym.dk

J. Hagemann-Petersens Allé 4
4400 Kalundborg

Københavns åbne Gymnasium

Koordinator:
Mette Petrea Kissow
ki@kg.dk

www.kg.dk

Sjælør Boulevard 133
2500 Valby

Langkaer Gymnasium HF & IB

Koordinator:
Torben Hamborg
th@langkaer.dk

www.langkaer.dk

Kileparken 25
8381 Tilst

Nykøbing
Katedralskole

Koordinator:
Michael Rosenberg Welling
MV@nykgym.dk

www.nykat-gym.dk

Poul Martin Møllersvej 3
4800 Nykøbing F

Rosborg
Gymnasium & HF

Koordinator:
Søren Sejer-Lohse Hansen
se@rosborg-gym.dk

www.rosborg-gym.dk

Vestre Engvej 61
7100 Vejle

sctknudlogo

Sct. Knuds
Gymnasium

Koordinator:
Jette Høj-Larsen
jh@sctknud-gym.dk
www.sctknud-gym.dk

Læssøegade 154
5230 Odense M

Struer
Statsgymnasium

Koordinator:
Morten Rødgaard Jensen
mrj@stgym.dk
www.struer-gym.dk

Jyllandsgade 2
7600 Struer

Svendborg
Gymnasium

Koordinator:
Susanne Quest Sckerl
sqs@svendborg-gym.dk
www.svendborg-gym.dk

A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg

Ørestad Gymnasium

Koordinator:
Marie Sinius-Clausen
mac@oegnet.dk

www.oerestadgym.dk

Ørestads Boulevard 75
2300 København S