Om Globale Gymnasier

Globale Gymnasier ser det som sin opgave at uddanne elever til en kompleks verden og gøre dem i stand til at begå sig som demokratiske, globale medborgere. Det indebærer tilegnelsen af globale kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet, en større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende antagelser.


Mål og Ideal

MĂĄlet er pĂĄ Ă©n gang at fremme ĂĄbenheden for alternative verdensopfattelser og at styrke evnen til at hĂĄndtere og kunne navigere i flertydighed og at fremme livsmod og livsduelighed.

Idealet er en dannelse med en social kompetence, en særlig menneskelig kapacitet til at handle sammen med andre og fremme fællesskabet med andre.


Kompetente elever

Vi tror på, at eleverne har ret til at være medskabere af såvel deres uddannelse som af deres samfund. Derfor vil vi give eleverne kompetencer til og mulighed for at få indflydelse på deres undervisning  og tage ansvar for egen læring. Hver skole har en elevgruppe, som arbejder aktivt på at gøre deres gymnasium endnu mere globalt.

Vil du vide mere om hvad eleverne laver?
Tjek her


Kompetente undervisere

I samarbejde med vores partnerorganisationer tilrettelægger vi kurser og efteruddannelsesprojekter, der er målrettet lærerne på de Globale Gymnasier.
Kursusforløbene skal inspirere underviserne til at udforske den globale dimension i deres fag og klæde dem på til at bruge verden som klasseværelse.

Læs om vores aktionsforskningsprojekt Glocal Educator.


Undervisning i udvikling

En stor del af Globale Gymnasiers arbejde er at skabe rammerne for, at undervisere og elever kan dele deres viden og erfaringer med globale undervisningsforløb. Netværket afholder løbende events, som fokuserer på at udvikle undervisningsforløb til specifikke faggrupper, inden for særlige tematikker eller i samarbejde med organisationer og virksomheder.

Du kan finde alle de udviklede forløb her.


MOTIVATION

Globalisering er et udtryk for, at verden er blevet stadig mere sammenvævet. Mennesker, arbejdskraft, pengestrømme, varer, informationer, mv. bevæger sig i stigende hast over grænser. Verden er omskiftelig, usikker, kompleks og flertydig. Løsningerne på grænseoverskridende kriser – hvad enten de er finansielle, klimatiske eller demografiske – ligger uden for nationalstaternes formåen og kalder på international handling.

Globale Gymnasier ønsker at være et netværk af skoler der strategisk forpligter sig til at udvikle eleverne til globale medborgere, og som ønsker at styrke dette arbejde gennem engageret samarbejde med netværkets øvrige skoler.

Læs mere om oprettelsen af Globale Gymnasier i artiklen Globalisering og uddannelse -­ nye tendenser, nye muligheder af Anne Mette W. Nielsen.