Nyheder

Tilegnelsen af globale kompetencer med udgangspunkt i egen kultur, historie og virkelighed, og mødet med det andet – en større verdens andre opfattelser, der kan udfordre vores elever til refleksion over grundlæggende antagelser. Det er en målsætning for Globale Gymnasier.

I kraft af Globale Gymnasiers organisering som netværk opstår dannelses-og uddannelsesprojekter på baggrund af gymnasiernes indsatser til gensidig inspiration og udvikling. Dette sker løbende i samarbejde med netværkets
styre-og koordinatorgruppe. Du ser her vores seneste tiltag.

EU på studieturen

Brug gymnasiets studietur til at arbejde med EU og belys unge i forskellige europæiske landes syn på forskellige EU-temaer – eksempelvis uddannelse, arbejdsmuligheder og migration

Læs mere »
Scroll to Top