Klimaudveksling

Spain and Denmark – Climate Change.

I forbindelse med en udveksling mellem Grenaa Gymnasium og vores spanske udvekslingsskole havde 2a besøg i deres naturgeografi undervisning af de spanske elever. I denne forbindelse blev der i undervisningen sat fokus på klimaændringerne i de to lande og deres konsekvenser.

Eleverne blev i sat sammen i grupper med både spanske og danske elever i hver gruppe. De fik så til opgave at undersøge temperatur og nedbør i de to lande samt lave en fremskrivning af disse pga. af kort baseret på IPCC’s fremtidsscenarier. På denne baggrund kunne eleverne konstaterer at det var store forskelle i hvordan klimaændringer ville på virke de to lande.

Efterfølgende var der en diskussion af hvordan klimaændringerne omtales i de to landes medier. Hvor oversvømmelser er det man hører mest om i Danmark er tørke og vandmangler den dominerende overskrift i Spanien. Dette passede godt med de fremskrivninger af klimaet som eleverne havde foretaget.

Den efterfølgende dag var de spanske elever igen på besøg og her blev der arbejdet videre med disse problematikker. Nu undersøgte eleverne sammen klimaændringer og konsekvenser for de forskellige kontinenter.

Eleverne fik pĂĄ baggrund af dette samarbejde et indtryk af hvor forskelligt den globale opvarmning rammer globalt set.

Andre indlæg i kategorien: Nyheder