Fyraftensmøde om global undervisning

Onsdag den 2. marts holdt Globale Gymnasier fyraftensmøde på Dokk1 i Aarhus om global undervisning.

Til fyraftensmødet på Dokk1 blev lærere fra landets gymnasier præsenteret for tre nye redskaber til global undervisning. De blev både præsenteret for et nyt undervisningshæfte om globalt medborgerskab til samfundsfag C-niveau, et læringssite om FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling og en praksismodel for global undervisning.

Stemningen var god, og de globale perspektiver blev serveret sammen med snacks og vin. 

Undervisningshæfte om globalt medborgerskab
Globalt medborgerskab er kernestof i samfundsfag. Globale Gymnasier har udviklet et undervisningshæfte om globalt medborgerskab målrettet samfundsfagsundervisningen i 1.g. Med en kombination af teori, cases og øvelser, trækker hæftet tråde mellem verden, samfundsfaget og elevernes hverdag.

Læringssitet www.verdensmålene.dk.
I samarbejde med FN’s udviklingsprogram – UNDP og Mellemfolkeligt Samvirke er Globale Gymnasier i gang med at udvikle et læringssite om FN’s verdensmĂĄl for bæredygtig udvikling. Sitet bestĂĄr af øvelser, artikler, baggrundsmateriale og cases om mĂĄlene, som kan anvendes i undervisningen.

Praksismodel for global undervisning: Hvad er global undervisning?
Med udgangspunkt i netværkets syv års erfaring med global undervisning samt relevant forskning på området er netværket i gang med at udvikle en beskrivelse af global undervisning, som konkretiserer, hvordan du som underviser, kan tilrettelægge global undervisning.

Andre indlæg i kategorien: Nyheder