Flugten til Europa

Flugten til Europa

Globale Gymnasier har hjulpet tænketanken Europa i udarbejdelsen af i-bogen Flugten til Europa, en bog rettet mod samfundsfags- og historieundervisningen. Bogen gennemgår flygtningekrisen, dens årsager, konsekvenser og har stort fokus på det europæiske perspektiv. Bogen er oplagt i arbejdet med globale kompetencer – dels i gennemgangen af en vigtig global problemstilling, dels i dens fokus på andre perspektiver end det danske.

Bogen er gratis i 2018 her: https://flugtentileuropa.systime.dk