En mangfoldighed af uddannelsessystemer

Tema: Uddannelse i forskellige lande

Vores globale verden består af et stort antal lande, som alle er organiseret efter de forudsætninger, som er til stede i det pågældende land.
Landene kan have en bestemt geografi eller have r√•stoffer i undergrunden, som giver s√¶rlige betingelse for landets udvikling. Udover de naturgivne betingelser for udvikling er landenes respektive befolkninger ogs√• en betingelse for udvikling. Alle lande har et √łnske om at udvikle sig i en eller anden retning.
I Danmark måler vi vores rigdom eller produktionskraft i penge og stiller det hele op i et regnskab over bruttonationalproduktet. I Buthan har man et regnskab for nationens lykke.

Fag: Samfundsfag, almen dannelse, mediefag, billedkunst og dansk

Læringsmål 

Målet for undervisningsprojeket er, at eleverne:

  • bliver introduceret til det globale perspektiv i undervisningen
  • opn√•r en forst√•else af det danske uddannelsessytem ift. andre uddannelsessystemer
  • udvikler deres formidlingskompetencer

Forl√łbsbeskrivelse

Forl√łbet er delt op i to dele. I den f√łrste del er der lagt op til, at eleverne unders√łger forhold omring uddannelse i forskellige lande.

I andel del af forl√łbet¬†skal eleverne s√¶tte deres resultater fra uddannelsesunders√łgelsen ind i en sammenh√¶ng med udviklingen i¬†hele samfundet. Ved at lave en samfundsanalyse, skal eleverne¬†beskrive,¬†hvilken betydning landets uddannelsesniveau, -politik og¬†-vilk√•r har for:

  • Levevilk√•rene i samfundet
  • Magten i samfundet
  • Kapitalen i samfundet
  • Markedet i samfundet

Giv på baggrund af samfundsanalysen en vurdering af, hvilken betydning uddannelsesniveau og uddannelsesvilkår har for et lands placering i den globale verdensorden.

Andre indlæg i kategorien: Undervisning