Elevcamp

Hvert år samles vore elever på tværs af gymnasierne for at skabe løsningsforslag til konkrete udfordringer igennem innovative og kreative arbejdsprocesser. Udfordringer, som tager afsæt i såvel globalt engagerede virksomheders og organisationers virkelighed, såvel som i samfundsmæssige reflektioner og begivenheder, hvor elevernes stemme kan spille en rolle. 

Her på siden ser du, hvilke camps, Globale Gymnasier indtil videre har arrangeret.

Virksomheder som Rambøll og Bestseller samt organisationer som Action Aid, Kenya og Youth Academy, Finland, forelægger eleverne cases, som de i løbet af et døgn udvikler løsningsforslag til. Afslutningsvis præsenterer eleverne deres bud for repræsentanter for firmaerne.

Samtidig med at eleverne lærer hinanden bedre at kende på tværs af gymnasierne, styrkes deres globale kompetencer indenfor faglighed, interkulturel dannelse, kaosparathed, handling og horisont. Kompetencerne foldes ud HER

Camp 2018

Skønvirke, manga og psychedelica

I 2018 arbejder Globale Gymnasier sammen med Kunstmuseet Arken i Ishøj.

Campen vil mixe forskellige kulturudtryk til et nyt hele med inspiration fra bl.a. Alphonse Muchas.

 

Camp 2017

Hvad er det gode liv i en globaliseret verden?

Med dette spørgsmål for øje samles vores elever på Ungdommens Folkemøde i Søndermarken for at debattere det gode liv set ud fra forskellige perspektiver.

Basecamp ligger på Københavns Åbne Gymnasium, hvor eleverne indbyrdes udveksler erfaringer fra de work shops, de deltager i under Ungdommens Folkemøde.
Globale Gymnasiers elever deltager i følgende work shops:

USA’s Ambassade i Danmark
– Fake og farligt: Når falske nyheder ændrer virkeligheden

Landbrug of Fødevarer
– Herfra grisens verden går: Bacon og brexit i samme rum

Folkekirken
– Demokrati og religion: Er det uforeneligt?

Europa-Parlamentet i Danmark og Europabevægelsen
– Del og hersk: Dilemmaspil om deleøkonomi

Amnesty International Danmark
– Hvorfor er du vigtig i kampen for retfærdighed?

FN Byen
– Hvordan skaber vi en bæredygtig fremtid for mennesker og vores planet?

Ateistisk Selskab
– Hvordan indretter vi et sekulært samfund?

De reflektioner og den viden, som eleverne henter, resulterer i indlæg til Globale Gymnasiers blog  Live fra Globale Gymnasier. Afslutningsvis vil nogle af eleverne holde oplæg på deres respektive gymnasier, og forhåbentlig ad denne vej foranledige til at endnu flere gør sig denne overvejelse: Hvad er det gode liv i en globaliseret verden?

Camp 2016

Global dyst – Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen
for virksomheders arbejde med at integrere sociale og
miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og
i deres interaktion med interessenterne.

Den 2.-3. november afholder Globale Gymnasier elevcamp
på Rosborg Gymnasium og HF i Vejle.

H&M, Bestseller, Rambøll og Røde Kors præsenterer
konkrete udfordringer, som de oplever i deres arbejde
med FN’s bæredygtighedsmål.

Elever arbejder på tværs af gymnasierne med at løse udfordringerne i løbet af camp’ens 24 timer suppleret med forskellige aktiviteter.
Camp’en afsluttes med præsentation af resultaterne for repræsentanter for virksomhederne.

Tak til H&M, Bestseller, Rambøll og Røde Kors.

Global dyst

Global Dyst er en konkurrence, hvor eleverne i hold, gerne på tværs af klasser og alderstrin, skal samarbejde om at komme med løsningsforslag til cases af global og lokal relevans. Disse cases bliver præsenteret af organisationer og virksomheder, som er aktive i en global kontekst.

Global dyst afholdes for første gang på Langkaer Gymnasium den 1. – 2. marts.

  1. Virksomhed/organisation-cases:

IKEA

Eleverne udvikler et bæredygtigt produkt, som kan sælges i IKEA og laver en reklamefilm om produktet,
som retter sig mod unge. I reklamefilmen skal det være klart, hvorfor det er interessant for unge at være bæredygtige forbrugere.

Verdens Bedste Nyheder

Eleverne udtænker et kampagne-koncept til de sociale medier (især facebook, men også gerne twitter og instagram), der fordrer debat om danskernes viden om udviklingslande hos følgerne. Gerne noget, der overrasker folk.

  1. Mini cases

Udover ovenstående burde der være ca 6 mini cases i dysten, som holdene kan bruge for at samle ekstrapoint. Det giver 5 point per gennemført case. De skal kunne gennmføres på relativt kort tid. Det kan fx være at tage et ‘globalt billede’, skrive en kort digt om globalitet, lave en instagram-video om FN’s nye verdensmål for bæredygtig udvikling eller at tage en serie billeder af, hvordan skolen er global.

Tak til Jonas Engberg, IKEA og Sophie Rytter, Verdens Bedste Nyheder