Elevaktiviteter

Globalisering er et udtryk for, at verden er blevet stadig mere sammenvævet. Mennesker, arbejdskraft, pengestrømme, varer, informationer, mv. bevæger sig i stigende hast over grænser. Verden er omskiftelig, usikker, kompleks og flertydig.

Løsningerne på grænseoverskridende kriser – hvad enten de er finansielle, klimatiske eller demografiske – ligger uden for nationalstaternes formåen og kalder på international handling.

Globale Gymnasier vil i fællesskab fremme det globale perspektiv på skolerne.

Globale Gymnasier arbejder praksisorienteret med vores elever igennem aktiviteter, der strækker sig ud over undervisningen i fagene.

På tværs af gymnasierne udfordres vore elever i fællesskab, og de selv bidrager med deres kompetencer og viden i samarbejde med eksterne partnere.

Hvert år samles elever på tværs af gymnasierne for at arbejde kreativt og skabe løsningsforslag til konkrete udfordringer. Udfordringer, som tager afsæt i globalt engagerede virksomheders og organisationers virkelighed.

Se vores Elev Camps her.

Live Fra Globale Gymnasier

Her leverer engagerede unge fra Globale Gymnasiers elevgrupper deres bud på, hvad det globale betyder.

Hvad sker der på Gymnasierne?