Elevaktiviteter

Globalisering er et udtryk for, at verden er blevet stadig mere sammenvævet. Mennesker, arbejdskraft, pengestrømme, varer, informationer, mv. bevæger sig i stigende hast over grænser. Verden er omskiftelig, usikker, kompleks og flertydig.

Løsningerne på grænseoverskridende kriser – hvad enten de er finansielle, klimatiske eller demografiske – ligger uden for nationalstaternes formåen og kalder på international handling.

Globale Gymnasier vil i fællesskab fremme det globale perspektiv på skolerne.

Globale Gymnasier arbejder praksisorienteret med vores elever igennem aktiviteter, der strækker sig ud over undervisningen i fagene.

På tværs af gymnasierne udfordres vore elever i fællesskab, og de selv bidrager med deres kompetencer og viden i samarbejde med eksterne partnere.

Hvert år samles elever på tværs af gymnasierne for at arbejde kreativt og skabe løsningsforslag til konkrete udfordringer. Udfordringer, som tager afsæt i globalt engagerede virksomheders og organisationers virkelighed.

Og her er linket til Elev Camp 2017

Blogstafet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Hvad sker der på Gymnasierne?