Category: Undervisning


Beskrivelse af  global undervisning

Globale Gymnasier har i løbet af skoleåret 2015/2016 udviklet en beskrivelse af global undervisning. Folderen kan bruges  både som inspiration og metode og er tænkt til alle fag. Med vores beskrivelse vil vi vise, hvordan det globale kan bruges både som indhold og ramme for undervisningen i gymnasiet. Vi håber, den kan fungere som et værktøj  til at styrke elevernes globale kompetencer og gøre dem til aktive globale medborgere.

Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

Fysik: Bæredygtigt energiforbrug i Brasilien og Danmark

Formål:Formålet med forløbet er at opnå en grundlæggende forståelse for diverse energiformer og inddrage aktuelle problemstillinger ved fremstilling af energi. Modulerne kan fungere som optakt til et energiforløb eller som afslutning/afrunding/perspektivering af emnet.  Kernestof og centrale begreber:– Beskrivelse af energi og energiomsætning– Effekt– Bæredygtig energi– Nyttevirkning– Perspektivering af emnet energi– Motivation for at interessere sig […]

Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Billedkunst: Identitet i en postkolonial verden

Foto: Whip it good, live performance, Jeannette Ehlers, 2013-ongoing. Whip it good blev først kommissioneret af Art Labour Archive & Ballhaus Naunynstrasse, Berlin 2013. Formål:Forløbets fokus ligger på identitet i en postkolonial verden (både på et individuelt og kulturelt niveau). Forløbet problematiserer og forholder sig til en vanskelig fortid, og de koloniale magtstrukturer, som ligger […]

Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Spansk-forløb: Cuando mamá no está

Et innovativt forløb, der er et eksempel på et studie af fattige landes økonomiske og sociale strukturer og adfærd. Fokus er på fattigdom og vækst. Formål: Formålet med forløbet er for det første at give eleverne et større og bredere perspektiv på den globale migrations transformationer på samfundsniveau, end de måske umiddelbart kan hente fra […]

Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Dansk-forløb: Arbejdsforhold i tredjeverdenslande

Formål:Forløbet undersøger forskellige genrers formidling af temaet arbejdsforhold i tredjeverdenslande. Det kan bruges introducerede i 1.g eller som repetition i 3.g, i så fald vil forløbet bliver kortere, da en del teori allerede er læst. I forbindelse med forløbet inddrages aktuelle globale problemstillinger, og elevernes bevidsthed om at være globale medborgere øges. Forløbet er 14 […]

Scroll to Top